مقاله بررسی میزان حذف سورفاکتانت آنیونی LABS با جاذب های معدنی پرلیت و کربن فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۶۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان حذف سورفاکتانت آنیونی LABS با جاذب های معدنی پرلیت و کربن فعال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورفاکتانت
مقاله جاذب
مقاله جذب سطحی
مقاله پساب
مقاله شوینده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: راه نوردکیسمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: علیا محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: کاسه گری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجایی که که امروزه بخش عظیمی از پساب صنایع شوینده، حاوی انواع سورفاکتانت هاست، حذف آنها ضروری به نظر می رسد. با توجه به گسترش و افزایش حجم سورفاکتانت های یونی موجود در این پساب ها که سالیانه، ۱۰ میلیون تن گزارش شده است و مقدار سورفاکتانت های آنیونی که ۶۰% مجموع ترکیب های شوینده است، روش های متفاوتی از جمله روش های فیزیکی و شیمیایی برای حذف آنها ارایه شده است. در این بررسی، به منظور حذف آلاینده ها، از دو جاذب کربن فعال و پرلیت استفاده شده است و اثر عامل های کلیدی موثر بر فرایند از جمله pH، دما، مقدار جاذب، زمان فرآیند و غلظت های متفاوت سورفاکتانت مورد مطالعه قرار گرفت. بهترین شرایط برای جذب سطحی ۲۰ mg/l از سورفاکتانت، در زمان ۱۰ دقیقه، دمای ۲۵ oC و pH برابر ۷ برای ۰٫۸ گرم کربن فعال به دست آمد. همچنین بازده حذف با استفاده از جاذب معدنی پرلیت نیز در شرایط بهینه به دست آمد که در مقایسه با کربن فعال، میزان حذف بسیار کمتری را نشان داد که استفاده از آن، برای حذف مقدارهای جزیی و ناچیز آلاینده ها پیشنهاد می شود. به طور کلی و با توجه به توانایی بالای کربن فعال در حذف آلکیل بنزن سولفونات های خطی، استفاده از این جاذب در مقیاس صنعتی و در حجم و غلظت بالای آلاینده ها توصیه می شود.