مقاله بررسی میزان جذب آب و ثبات ابعاد راش ایرانی (Fagus Orientalis) اشباع شده با متیل متاکریلات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۳۲۹ تا ۳۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان جذب آب و ثبات ابعاد راش ایرانی (Fagus Orientalis) اشباع شده با متیل متاکریلات
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ثبات ابعاد
مقاله جذب آب
مقاله چوب پلیمر
مقاله کارایی ضدواکشیدگی
مقاله متیل متا کریلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاکی روژین
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی اثر مونومر حفره ای متیل متاکریلات بر خواص فیزیکی چوب راش ایرانی انجام شد. نمونه های آزمونی بر اساس استاندارد ASTM-D 1037 تهیه و در سیلندر اشباع، به روش بتل، در پنج سطح غلظت ۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، و ۱۰۰ درصد، با مونومر متیل متاکریلات رقیق شده با بنزن، به عنوان حلال، اشباع شدند. به منظور پلیمریزاسیون مونومر، نمونه های اشباع شده در آون، به مدت ۲۴ ساعت، تحت دمای ۹۰ درجه سانتی گراد و متعاقبا برای همین زمان، تحت دمای ۱۰۳ درجه سانتی گراد قرار داده شدند. درصد جذب مونومر، افزایش وزن، تغییرات دانسیته، جذب آب، و کارایی ضدواکشیدگی اندازه گیری شد. درصد جذب مونومر در سطوح ۴۰، ۶۰، ۸۰، و ۱۰۰ درصد، ۴۱٫۶، ۴۶٫۱، ۵۴، و ۵۷٫۹ درصد اندازه گیری شد. درصد جذب پلیمر (افزایش وزن)، در پایین ترین و بالاترین سطح نیز، ۵٫۳ و ۲۲ درصد گزارش شد. نتایج نشان داد با افزایش سطح جذب پلیمر، آب گریزی و ثبات ابعاد نمونه های تیمارشده افزایش یافت، به طوری که پس از طولانی ترین زمان غوطه وری، جذب آب و واکشیدگی حجمی نمونه اشباع شده با مونومر ۱۰۰ درصد، در مقایسه با نمونه شاهد، ۵۴٫۳ و ۶۳٫۵ کاهش یافتند. با افزایش جذب مونومر، دانسیته چوب از ۰٫۶۳ g/cm3 در نمونه شاهد به ۰٫۸۴ g/cm3 در بالاترین سطح جذب افزایش یافت. اثر ضدواکشیدگی نمونه های اشباع شده پس از ۳۶ ساعت غوطه وری، در بالاترین سطح تیمار در مقایسه با پایین ترین غلظت مونومر، ۲۴۰٫۳ درصد برآورد شد.