مقاله بررسی میزان توانایی فیلترکنندگی ماهی فیتوفاگ در تراکم های متفاوت جلبک Senedesmus quadricauda جهت کنترل بیولوژیکی اکوسیستم های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان توانایی فیلترکنندگی ماهی فیتوفاگ در تراکم های متفاوت جلبک Senedesmus quadricauda جهت کنترل بیولوژیکی اکوسیستم های آبی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Senedesmus quadricauda
مقاله فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)
مقاله فیلترکنندگی
مقاله کنترل بیولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرایلو حدیثه
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی فخریه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: سوداگر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق میزان فیلترکنندگی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در تراکم های متفاوت جلبک Senedesmus quadricauda مورد ارزیابی قرار گرفت. ۴ تیمار (۱٫۱، ۲٫۵، ۵ و ۸ درصد وزن بدن در ۲۵ لیتر آب) که در محیط کشت تک گونه ای ۸ Z- کشت داده شده بودند، در ۳ تکرار در نظر گرفته شد. آزمایش ۳۰ روز به طول انجامید و ماهی ها نیز در آغاز و پایان آزمایش توزین شدند. نتایج نشان داد با افزایش تراکم جلبک، میزان فیلترکنندگی کاهش یافت. میزان بلع و افزایش روزانه وزن بدن، افزایش یافته و کارایی تغذیه کاهش یافت. مطابق با نتایج تحقیق، بهترین تراکم جلبک برای رشد ماهی، تراکم ۸% وزن بدن بود، هرچند کم ترین نرخ فیلترکنندگی و کارایی تغذیه را داشت .