مقاله بررسی میزان تنش درک شده در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در نشریه دانشکده پرستاری و مامایی از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان تنش درک شده در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش درک شده
مقاله مولتیپل اسکلروزیس
مقاله سلامت زنان
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله بهداشت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: حکیمی گیلانی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: قانع فرد شادی
جناب آقای / سرکار خانم: قانع فرد شیرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری عصبی مزمن و پیش رونده است که احتمالا در بروز علائم بیماری و یا عود علائم، تنش و وقایع تنش زای زندگی می تواند نقش داشته باشد. با توجه به اینکه این بیماری در زنان شایع تر از مردان می باشد، لذا هدف از انجام این پژوهش تعیین تنش درک شده و ویژگی های دموگرافیک زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با علائم بیماری می باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بوده و جامعه پژوهش، شامل کلیه زنان با تشخیص پزشکی ابتلا به بیماری ام اس با علائم فاقد عود و مراجعه کننده به انجمن ام اس و یا یکی از بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران می باشد. در این مطالعه، نمونه گیری به روش در دسترس و متوالی انجام شد و ۱۹۰ نفر در این مطالعه شرکت داشتند. جهت گردآوری داده ها، از پرسش نامه دموگرافیک و «مقیاس تنش درک شده» استفاده شد. برای کسب اعتبار ابزار در این پژوهش علی رغم هنجاریابی در مطالعات ایرانی، از روش اعتبار محتوا و جهت پایایی ابزار از همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) استفاده شد. آنالیز کمی داده ها، با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۱۴ و شاخص های آمار توصیفی انجام شد.
یافته ها: نتایج بدست آمد، نشان داد که میانگین سنی زنان ۳۳٫۶ سال، اکثریت آنان متاهل (۶۳٫۵ درصد)، با تحصیلات دیپلم و دانشگاهی (۷۵٫۷ درصد)، خانه دار (۶۵٫۸ درصد)، با وضعیت اقتصادی متوسط (۷۶٫۷ درصد)، بودند. میانگین ابتلا به بیماری ام اس به مدت ۵ سال و تجربه حداقل یک بار بستری در بیمارستان را داشتند که غالبا (۷۹٫۸ درصد) نیز از حمایت های اجتماعی بهره مند نبودند. به علاوه، بیش از نیمی از زنان مورد مطالعه (۵۳٫۷ درصد) دارای تنش درک شده بالا و بقیه دارای تنش درک شده پایین بودند.
بحث: بر اساس یافته های پژوهش و با توجه به نقش احتمالی تنش ها در ایجاد علائم بیماری ام اس و یا بروز علائم عود، انجام مطالعات وسیع تر برای شناخت عوامل تنش زا ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه اکثر واحدهای مورد پژوهش از حمایت های اجتماعی بی بهره بوده و از تنش بالایی برخوردار بودند و این دو متغیر به عنوان متغیرهای قابل تغییر و تعدیل، تلقی می شوند لذا پیشنهاد می گردد برنامه ریزان و سیاست گذاران ذیربط، برای این گروه از بیماران، تسهیلات و امکاناتی در خصوص مداخلات آموزشی- مشاوره ای جهت حمایت و مدیریت تنش فراهم نمایند.