مقاله بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Cd ،Cu ،Ni و Zn در رسوبات و بافت های درخت حرا Avicennia marina در خلیج گواتر، دریای عمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Cd ،Cu ،Ni و Zn در رسوبات و بافت های درخت حرا Avicennia marina در خلیج گواتر، دریای عمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگین
مقاله رسوب
مقاله درخت حرا
مقاله خلیج گواتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عین الهی پیر فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمونه برداری از رسوب و هر یک از بافت های ریشه، ساقه، برگ و گل درخت حرا در تابستان ۱۳۸۹ در خلیج گواتر انجام شد. پس از آماده سازی، غلظت هر یک از فلزات توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. الگوی تجمع فلزات در رسوبات به صورت Ni>Zn>Cu>Cd به دست آمد. این الگو برای بافت های ریشه، ساقه، برگ و گل به ترتیب به صورت Ni>Cu>Zn>Cd، Zn>Cu>Ni>Cd، Zn>Cu>Ni>Cd، Zn>Cu>Ni>Cd به دست آمدند. بر اساس میزان فاکتور تجمع زیستی (Bioconcentration Factor) BCF بافت های گیاه می توانند شاخص زیستی مناسبی برای فلز کادمیوم در منطقه باشند. ریشه و ساقه نیز می تواند شاخص مناسبی برای فلز مس در منطقه محسوب شوند. برای فلز نیکل نیز ریشه شاخص مناسبی در منطقه بوده و بالا بودن میزان (Transition Factor) TF در کلیه فلزات مورد بررسی نشان دهنده نقش موثر ریشه A.marina در انتقال فلزات به بخش های مختلف است. عامل موثر در نسبت های متفاوت فلزات می تواند ناشی از دسترسی زیستی و ضروری و غیر ضروری بودن فلزات برای گیاه باشد.