مقاله بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در صدف صخره ای (cucullata Saccostrea) در سواحل جزر و مدی جنوب جزیره قشم، خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در صدف صخره ای (cucullata Saccostrea) در سواحل جزر و مدی جنوب جزیره قشم، خلیج فارس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Saccostre acucullata
مقاله شاخص زیستی
مقاله فلزات سنگین
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی بختیاری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خیرآبادی نبی اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدکرمی اسما
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری چهارلنگ بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در میان آبزیان رده دوکفه ای ها با توجه به تغذیه ریزه خواری جایگاه ویژه ای در زمینه تجمع فلزات سنگین دارند. به همین دلیل می توان این موجودات را شاخص مناسبی برای پایش فلزات سنگین در محیط های آبی دانست. بدین منظور، صدف صخره ای (Saccostre acucullata) از چهار ایستگاه واقع در ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره قشم جمع آوری و نمونه ها به صورت منجمد شده به آزمایشگاه انتقال یافتند. بافت نرم هر یک از نمونه ها با دقت از بافت سخت (صدف) جدا شده و پس از انجام مراحل آماده سازی و هضم اسیدی (با اسیدنیتریک ۶۵ درصد)، میزان کادمیوم، سرب، روی و مس نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمی شعله و کوره گرافیتی مدل شیمادزو ۶۷۰G در آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس قرائت شد. نتایج نشان داد که در تمامی ایستگاه ها مقدار کادمیوم، روی و مس در بافت نرم و مقدار سرب در بافت سخت بیشتر است. همچنین بیشترین مقدار سرب و کادمیوم در جزایر ناز و کمترین مقدار آن در منطقه شیب دراز اندازه گیری شد. بالاترین میزان روی در ایستگاه پارک زیتون و کمترین میزان در ایستگاه زیارتگاه شاه شهید مشاهده شد. از سویی، میزان مس در زیارتگاه شاه شهید بیشترین مقدار و کمترین مقدار در پارک زیتون ملاحظه شد. لذا مقادیر بدست آمده زنگ خطری برای مصرف کننده های بومی منطقه است و پایش و نظارت مداوم را می طلبد.