مقاله بررسی میزان تاثیر مدیریت راهبردی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران مطالعه موردی: صنایع حمل و نقل ریلی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بحران از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان تاثیر مدیریت راهبردی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران مطالعه موردی: صنایع حمل و نقل ریلی کشور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت راهبردی
مقاله مدیریت بحران
مقاله صنایع حمل و نقل ریلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدیعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: دمنابی اصل آنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرن ۲۱، قرن رویارویی با تغییرات شگرف تکنولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که هیچ سازمانی از تغییرات و رویدادهای آن مصون نیست. مدیریت راهبردی و مدیریت بحران از موضوعات مهم سازمانی هستند که در طول دهه های اخیر در کانون توجه پژوهشگران و کارشناسان قرار گرفته است. در این مقاله پیوند این دو موضوع در صنایع حمل و نقل ریلی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش های کمی است که با رویکرد پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، همه شرکت های فعال در صنایع حمل و نقل ریلی کشور است که تعداد آن ها بالغ بر ۵۰۰ شرکت است و از این تعداد، ۱۰۳ شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در شرکت هایی که مدیریت راهبردی استقرار یافته است، کیفیت عملیات مدیریت بحران وضعیت بهتری را نشان می دهد.