مقاله بررسی میزان تاثیر آموزش بر آگاهی مربیان بهداشت مدارس سطح شهر اهواز در ارتباط ارتودنسی پیش گیری در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۹۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان تاثیر آموزش بر آگاهی مربیان بهداشت مدارس سطح شهر اهواز در ارتباط ارتودنسی پیش گیری در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بهداشت دهان
مقاله مربیان بهداشت
مقاله ارتودنسی پیش گیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصیر لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: خانه مسجدی ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کودکان مدت زمان زیادی را در مدارس در کنار مربیان بهداشت هستند، که نقش مهم و کلیدی در پیشگیری از بیماری های کودکان بر عهده دارند. از این رو تحقیق حاضر جهت بررسی میزان تاثیر آموزش بر آگاهی مربیان بهداشت مدارس سطح شهر اهواز در ارتباط با ارتودنسی پیش گیری انجام شد.
روش بررسی: با هماهنگی با آموزش و پرورش، مربیان بهداشت مدارس شهر اهواز برای شرکت در کارگاه یک روزه آموزش بهداشت دهان و دندان و نکات پیش گیری از ناهنجاری های دندانی فرا خوانده شدند. در ابتدا هر یک از مربیان (۶۸ نفر) به پرسشنامه ای پاسخ دادند (پیش آزمون). پس از آن از طریق پخش فیلم و سخنرانی آموزش دیدند و یک کپی از فیلم و پمفلت آموزشی در اختیار آنان قرار گرفت. پس از گذشت سه هفته، دوباره پرسشنامه های مشابه در اختیار مربیان قرار داده شد تا با توجه به آموزش هایی که دیده بودند، پاسخ دهند. پرسشنامه های پس آزمون با داده های به دست آمده از مرحله پیش آزمون مقایسه شد. برای بررسی های آماری از آزمون T، مربع کای و آزمون های ناپارامتریک استفاده شد.
یافته ها: آموزش، باعث افزایش سطح آگاهی مربیان بهداشت شد (P<0.001). از طرفی میزان تحصیلات تاثیری در آگاهی آنان و همین طور در تاثیرپذیری از آموزش نداشت (P>0.05). سابقه کار نیز در سطح آگاهی و اثرپذیری آنها از آموزش بی تاثیر بود (P>0.05).
نتیجه گیری: آموزش مسایل بهداشتی دهان و دندان و نکات پیشگیری به مربیان بهداشت مدارس می تواند جهت افزایش توجه آنها به بهداشت دهان و دندان و ارتودنسی پیش گیری در دانش آموزان مفید باشد.