مقاله بررسی میزان به کارگیری واژگان پایه در کتاب های بخوانیم و بنویسیم سال اول دوره ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۸۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان به کارگیری واژگان پایه در کتاب های بخوانیم و بنویسیم سال اول دوره ابتدایی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژگان پایه
مقاله کتاب بخوانیم
مقاله کتاب بنویسیم
مقاله اول ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مقدم سیدبهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مسایل مهمی که نویسندگان و مولفان کتاب های کودکان و نوجوانان باید بدان توجه کافی داشته باشند، به کارگیری واژه های متناسب با دامنه واژگانی این گروه سنی است، چرا که در صورت به کارگیری واژه های نامناسب و نامانوس در آثار تهیه شده برای دانش آموزان این رده سنی آنها در به دست آوردن مهارت های زبانی وغیر زبانی با مشکلات متعددی مواجه می شوند. این مساله زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که در کتاب های درسی، واژگان به کار رفته تناسب لازم را با پایه تحصیلی مورد نظر نداشته باشند. یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین مجموعه کتب درسی، کتاب های بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی به ویژه پایه اول ابتدایی است. این مقاله بر آن است تا با مطالعه و بررسی کلمات به کار رفته در کتاب های بخوانیم و بنویسیم پایه اول ابتدایی و مقایسه آن با واژگان پایه تعیین شده توسط نعمت زاده (۱۳۸۴) و (۱۳۸۷) میزان بهره گیری از واژگان پایه را در این کتاب ها رصد کند و در نتیجه میزان تطابق واژه های موجود در این کتاب ها و فهرست واژگان پایه نعمت زاده و همکاران را تعیین کند. نتایج این بررسی نمایانگر این بود که تنها ۹۱ واژه از واژگان پایه در میان ۷۰۸ کلمه موجود در کتابهای بخوانیم و بنویسیم پایه اول دیده می شود که تعداد قابل توجهی به نظر نمیرسد، اما از منظری دیگر وقتی حضور ۶۶٫۴۲ درصدی (نسبت ۹۱ به ۱۳۷ (واژگان پایه پربسامد) را ملاحظه می کنیم در می یابیم که حدود دو سوم از واژگان پایه پر بسامد تعیین شده در طرح نعمت زاده (۱۳۸۴ و ۱۳۸۷) در کتاب های مورد نظر به کار رفته است که میزان درخور توجهی است.