مقاله بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در استان یزد طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۱۸۷ تا ۱۱۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در استان یزد طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان کولورکتال
مقاله بقا
مقاله استان یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: آقاکوچک آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: شیریزدی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: پیردهقان آذر
جناب آقای / سرکار خانم: صفارمقدم امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به افزایش میزان بقای سرطان کولورکتال در سال های اخیر، این مطالعه با هدف بررسی میزان بقای سرطان کولورکتال طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۰ در استان یزد انجام شد تا علاوه بر به دست آوردن آماری دقیق، زمینه ای روشن برای برنامه ریزی مراقبتی و درمانی لازم فراهم شود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی ۶۰۴ بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت شده در مرکز ثبت سرطان استان یزد در فاصله سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۰ وارد مطالعه شدند. با مراجعه به مرکز ثبت مرگ و یا تماس با خانواده آنها زمان مرگ آنها استخراج گردید. داده های جمع آوری شده با روش کاپلان مایر تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: میانگین سنی افراد در زمان تشخیص سرطان ۱۹٫۹۹±۵۸٫۹ و میانه سنی ۶۲ سال بود. میزان بقای یک، پنج و ده ساله آنها به ترتیب ۷۲٫۲%، ۵۰٫۱% و ۳۹٫۸% بود. میانگین و میانه بقا به ترتیب ۰٫۲۳±۶٫۴۷ و ۵ سال بود. در این بررسی بین جنس و میزان بقا رابطه معنی داری وجود نداشت ولی میزان بقا در افراد زیر ۵۰ سال به طور معنی داری بیشتر از افراد بالای ۵۰ سال بود.
نتیجه گیری: با وجود پیشرفت هایی که در درمان سرطان کولورکتال در جهان و ایران به عمل آمده در این مطالعه میزان بقای طولانی مدت آن کمتر از کشورهای پیشرفته است. علت آن می تواند تاخیر در تشخیص یا درمان و پاسخ به درمان باشد که نیازمند مطالعات بیشتری است.