مقاله بررسی میزان بروز حوادث شغلی در یکی از کارخانه های قند ایران در سال های ۱۳۹۰- ۱۳۷۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان بروز حوادث شغلی در یکی از کارخانه های قند ایران در سال های ۱۳۹۰- ۱۳۷۹
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوادث ناشی ازکار
مقاله کارخانه قند؛ شدت حادثه؛ تکرارحادثه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هویدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: گیوه چی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری نورالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: در عصر حاضر با پیشرفت‏های چشمگیر در امر بهداشت و پیشگیری از بیماری‏های عفونی و غیرعفونی و فراهم شدن وسایل آسایش و رفاه و در نتیجه کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بیماری‏ها، حوادث یکی از علل عمده مرگ و میر و معلولیت بوده و پس از بیماری‏های قلبی و عروقی و سرطان در رتبه سوم قرار دارد. هدف از این مطالعه بررسی حوادث ناشی از کار کارخانه قند در یک دوره ۱۲ ساله (۱۳۹۰-۱۳۷۹) می‏باشد.
روش کار: در این پژوهش که به‏صورت گذشته نگر حوادث ناشی از کار در کارخانه قند در یک دوره زمانی ۱۲ ساله بین دو گروه شاغلین رسمی و پیمانکاری که صرفا در بهره‏برداری و تعمیرات مشغول به‏کار بوده اند به روش‏های ضریب تکرار حادثه و ضریب شدت حادثه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج بیانگر این است که بیشترین فراوانی حوادث کارخانه قند در سال ۱۳۸۰ به تعداد ۳۹۹ حادثه ناتوان کننده بوده که ضریب تکرار حادثه آن برابر با ۱۹٫۳۳ و میزان شدت حادثه به‏دست آمده نیز ۸۲٫۳۴ بود. کمترین فراوانی حوادث مربوط به سال ۱۳۹۰ که به تعداد ۸۳ حادثه ناتوان کننده بوده که ضریب تکرار حادثه آن ۲٫۲۴ و میزان شدت حادثه محاسبه شده ۱۱٫۲۳ بوده است. با بررسی حوادث می توان استنباط کرد که بروز حوادث از سال ۱۳۸۷ روند کاهشی داشته است.
نتیجه گیری: کاهش خطر بروز حادثه از سال ۱۳۸۷ نشان‏دهنده موفقیت برنامه‏های حفاظتی و آموزشی که بعد از جذب کارشناس بهداشت حرفه‏ای در سال ۱۳۸۶ و دیدگاه خوب مدیریت نسبت به مسایل ایمنی کارخانه بوده است. اگر این برنامه‏ها ایمنی و راهکارهای پیشنهادی بیشتر در کارخانه مورد توجه قرار گیرد، موجب کاهش بیشتر حوادث خواهد شد.