مقاله بررسی میزان انتشار باکتری آئروموناس در منابع و شبکه آبرسانی قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروبی از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان انتشار باکتری آئروموناس در منابع و شبکه آبرسانی قم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آئروموناس
مقاله شبکه آب
مقاله فیلتراسیون غشائی
مقاله قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخعی محمدآبادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابایی احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آئروموناس یک باکتری پاتوژن فرصت طلبی است که در سیستم های آبی محیطی و شرب یافت می شود، لذا این تحقیق با هدف تعیین میزان انتشار باکتری آئروموناس در منابع و شبکه آبرسانی قم انجام گرفت.
روش بررسی: تعداد ۱۵۰ نمونه از منابع آب سد ۱۵ خرداد و چاه های آب شهری و شبکه های توزیع در مدت زمانی ۶ ماهه از فروردین ۸۸ تا شهریور ماه ۸۸ با روش فیلتراسیون غشایی و کشت در محیط اختصاصی آمپی سیلین دکسترین آگار همراه با ونکومایسین مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: آزمایش های کشت و تعیین صفات بیوشیمیایی نشان داد که تنها ۲۰ نمونه مربوط به سد ۱۵ خرداد با میانگین ۹ کلنی به ازای هر ۱۰۰ میلی لیتر از نظر وجود آئروموناس مثبت می باشد. در بین موارد مثبت اکثر جدایه ها متعلق به گونه های A.hydrophila, A.sobria و A.veronni biovar sobria می باشند. آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی و سنجش تحمل NaCl و کلر جدایه ها در مقایسه با جنس های ویبریو و E.coli نشان داد که جدایه های آئروموناس در مقایسه با E.coli و ویبریو توانایی تحمل مقادیر پایین تری از NaCl (حداکثر ۳ درصد) و کلر (حداکثر ۳۷٫۵ ppm) را دارند ولی نسبت به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، اریترومایسین، آموکسی سیلین، نالیدیکسیک اسید، تتراسیکلین و تری متوپریم مقاومت بالاتری نشان دادند.
نتیجه گیری: علت پایین بودن فراوانی آئروموناس در منابع آب قم را می توان به میزان بالای کلر باقیمانده (میانگین ۰٫۸ میلی گرم در لیتر) و شوری نسبی و درصد بالای املاح در شبکه آب قم نسبت داد.