مقاله بررسی میزان اطلاع رسانی درباره موضوعات مرتبط با سلامت دهان و دندان در برخی رسانه های عمومی کشور در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۶۲ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان اطلاع رسانی درباره موضوعات مرتبط با سلامت دهان و دندان در برخی رسانه های عمومی کشور در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه های عمومی
مقاله روزنامه ها
مقاله آموزش سلامت
مقاله دندان پزشکی پیشگیری
مقاله سلامت دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهیلی پور شیما
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمعلمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مریم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رسانه، یک منبع مهم جهت انتقال پیام های سلامت به عموم مردم می باشد. این مطالعه به منظور بررسی میزان اطلاع رسانی درباره موضوعات سلامت دهان و دندان در رسانه های عمومی و تخصصی سلامت با مخاطب عام در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی و توصیفی، دو روزنامه عمومی، یک مجله تخصصی سلامت با مخاطب عام و یک برنامه تلویزیونی مرتبط با سلامت که همگی به صورت کشوری توزیع یا پخش می شوند، دربازه زمانی سال۹۱-۱۳۹۰ بررسی شدند. مقالات و برنامه هایی که محتوی اطلاعات مرتبط با عناوین مختلف سلامت دهان و دندان بودند، جمع آوری شدند. یک شاخص ۷ آیتمی به منظور بررسی کیفیت اطلاعات پیشگیری از بیماری های دهان به طور جداگانه طراحی شد (با نمره دهی از صفر تا ۱۴). داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی تحلیل گردید.
یافته ها: از میان ۸۵۳ مورد بررسی شده، در مجموع تعداد ۱۰۲ مقاله و برنامه مرتبط با سلامت دهان و دندان به دست آمد. پوسیدگی دندان و مراقبت از دندان های شیری بیش ترین عنوان هایی بودند که در ۳۷ درصد مطالب وجود داشتند و پس از آن درمان های ارتودنسی و تغذیه (هر کدام با ۱۶ درصد) و مسواک زدن و نخ دندان (با ۱۴ درصد) قرار داشتند. سایر عنوان ها میزان کم تر از ۱۰ درصد داشتند. برای تعداد ۳۸ مقاله پیشگیری به دست آمده در مجموع، میانگین نمره کیفیت ۱۲٫۵ به دست آمد.
نتیجه گیری: مطالب مرتبط با سلامت دهان و دندان در درصد پایینی از مطالب رسانه های جمعی در کشور ایران به چشم می خورند و در عین حال کلیه عنوان های مورد نیاز را نیز تحت پوشش قرار نمی دهند. انتظار می رود به منظور ارتقا سلامت دهان و دندان افراد جامعه، رسانه ها با ارایه اطلاعات مرتبط با سلامت دهان در سطح وسیع تر، نقش موثرتری ایفا نمایند.