مقاله بررسی میزان استفاده از کمربند ایمنی و عوامل موثر برآن در جمعیت ۱۵ تا ۴۴ ساله شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۱۱۶ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان استفاده از کمربند ایمنی و عوامل موثر برآن در جمعیت ۱۵ تا ۴۴ ساله شهر کرمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمربند ایمنی
مقاله عوامل خطر
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: نبی پور امیررضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسام پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیش از %۵۰ فوتی های ناشی از حوادث جاده ای در گروه سنی ۱۵ تا ۴۴ ساله اتفاق می افتد. یکی از راه های موثر در کاهش این تلفات، استفاده از کمربند ایمنی است. در مطالعه حاضر، میزان استفاده از کمربند ایمنی و عوامل موثر بر آن در جمعیت ۱۵ تا ۴۴ ساله شهر کرمان بررسی گردیده است.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی – تحلیلی است که در سال ۱۳۹۱ و روی ۵۰۶ نفر از مراجعین ۱۵ تا ۴۴ ساله به تنها مرکز مشاوره قبل از ازدواج در شهر کرمان انجام شد. نمونه گیری به روش آسان انجام گردید و داده ها به کمک نرم افزار SPSS-16 و با آزمون آماری رگرسیون لجستیک، تحلیل گردید.
یافته ها: میزان استفاده همیشگی از کمربند ایمنی در این مطالعه ۵۴٫۴ درصد برآورد گردید. میزان استفاده از کمربند ایمنی در افرادی که دارای وسیله شخصی بودند، به صورت معنی داری بیشتر از افرادی بود که وسیله شخصی نداشتند (P<0.001). شرکت کنندگان مهم ترین دلیل استفاده از کمربند ایمنی را حفظ سلامتی و کاهش آسیب (%۵۹٫۱) و مهم ترین دلیل استفاده نکردن از آن را فراموش کردن به دلیل مشغله زیاد (%۳۳) بر شمردند.
نتیجه گیری: با وجود آمار بالای تصادفات جاده ای و با گذشت چندین سال از شروع طرح اجباری کردن استفاده از کمربند ایمنی، هنوز میزان استفاده از آن در جامعه و به ویژه جمعیت جوان، نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا پایین تر است، و باید تدابیر لازم اندیشیده شود.