مقاله بررسی میزان استفاده از موبایل در سرکلاس درس در بین دانش ‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۴۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان استفاده از موبایل در سرکلاس درس در بین دانش ‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر سنندج
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موبایل
مقاله کلاس درس
مقاله مدارس متوسطه
مقاله سیستم پیام کوتاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی رفیق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده از موبایل در سرکلاس درس در بین دانش ‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحیه ۱ و ۲ شهر سنندج انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شامل ۲۴۴۵۰ نفر از دانش آموزان ناحیه ۱ و ۲ شهر سنندج بودند. از دو ناحیه مورد نظر تعداد ۶ مدرسه دخترانه و ۶ مدرسه پسرانه انتخاب شدند و با استفاده از روش نمونه ‌گیری خوشه ‌ای تعداد ۴۲ کلاس درس انتخاب شده و از این کلاس درس‌ ها تعداد ۱۰۴۲ دانش آموز بصورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد ۸۲٫۴ درصد دارای موبایل و ۱۷٫۶ درصد موبایل شخصی نداشتند. هم ‌چنین ۵۵٫۲ درصد دانش ‌آموزان همیشه و گاهی اوقات موبایل ‌شان را به مدرسه می‌برند و از این تعداد،۹۶٫۳  درصد موبایل ‌شان را در حالت سایلنت و خاموش گذاشته ‌اند و تنها ۳٫۷ درصد آن را روشن و روی زنگ می‌ گذارند. بررسی فرضیات نشان داد که تفاوت معنی ‌داری بین جنسیت و خواندن پیام کوتاه دریافتی و پاسخ دادن به پیام کوتاه دریافتی در سر کلاس درس وجود دارد، اما در زمینه ارسال پیام کوتاه در سر کلاس درس بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی ‌داری وجود نداشت. هم ‌چنین میان جنسیت دانش ‌آموزان و بلوتوث بازی سرکلاس درس تفاوت معنی ‌داری وجود داشت و در آخر اینکه، میان جنسیت دانش ‌آموزان و تقلب در امتحانات تفاوت معنی ‌داری وجود داشت.