مقاله بررسی میزان استرس و احتمال خطر گرمایی در یک کارخانه فولاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان استرس و احتمال خطر گرمایی در یک کارخانه فولاد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارخانه فولاد
مقاله احتمال خطر گرمایی
مقاله WBGT
مقاله استرس حرارتی
مقاله شاخص دمای ترگوی سان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منظم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری رودبندی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: امیرزاده فرید
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدحمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مهمترین و متداول ترین مشکلات بهداشت شغلی در محیط های کاری، شرایط جوی نامناسب می باشد. گرما یکی از عوامل زیان آور محیط کار بوده که افزایش میزان آن می تواند منجر به ایجاد بیماری های ناشی از گرما، افزایش تعداد خطاهای کاری، افزایش حوادث شغلی، و کاهش بهره وری گردد. این مطالعه با هدف تعیین میزان استرس گرمایی و احتمال خطر گرمایی جهت ارائه راهکارهای کنترلی در یک کارخانه فولاد صورت گرفت.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است که در فصل پائیز سال ۱۳۹۰ در شهر اهواز انجام گردیده است در این تحقیق شاخص ترگوی سان به عنوان شاخص ارزیابی استرس حرارتی مورد استفاده قرار گرفت. پس از اندازه گیری این شاخص، مقادیر بدست آمده با مقاد یر مجاز توصیه شده، ACGIH مقایسه شدند. در مرحله دوم انجام کار جهت ارزیابی احتمال خطر گرمایی، علاوه بر عوامل جوی، پارامترهایی از قبیل نوع کار، بار کاری، فاصله محل کار تا محل استراحت و آبخوری و استفاده از وسایل حفاظت فردی مورد توجه قرار گرفت. دراین بخش محدوده احتمال وجود شر ایط گرم ایی نامناسب با استفاده از فرم امتیاز دهی مشخص و با توجه به آن اولویت و ضرورت اقدامات اصلاحی مشخص گردید.
یافته ها: از نظر استرس حرارتی در مجموع %۸۱٫۱ شرایط قابل قبول و در حد مجاز و %۱۸٫۹ شرایط غیر قابل قبول و بالاتر از حد مجاز بدست آمد. ارزیابی احتمال خطر گرمایی نشان داد که %۱۴٫۳ شرایط در سطح یک، %۴۹٫۳ در سطح دو، %۳۶٫۴ در سطح سه می باشند.
نتیجه گیری: اگرچه فصل پاییز در منطقه ای مانند خوزستان خنکتر از فصل تابستان است، اما اشتغال در صنعتی مانند نورد فولاد به دلیل فرآیند گرمازای آن، یک عامل تهدید کننده سلامتی برای بسیاری از شاغلان این صنعت محسوب می گردد. لذا برنامه ریزی های حفاظت گرمائی نباید فقط به فصل تابستان منحصر گردد. البته مطالعات اضافی در فصول بهار و حتی زمستان نیز توصیه می گردد.