مقاله بررسی میزان اثربخشی نیترازپام در مقایسه با دیازپام برای پیشگیری تشنج ناشی از تب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۰ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان اثربخشی نیترازپام در مقایسه با دیازپام برای پیشگیری تشنج ناشی از تب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تب و تشنج
مقاله پروفیلاکسی متناوب
مقاله نیترازپام
مقاله دیازپام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی سیدعلی نقی
جناب آقای / سرکار خانم: بدو رضا شروین
جناب آقای / سرکار خانم: اهرچی فرشی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی کوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مصرف متناوب بنزودیازپین ها در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب توصیه می شود. پژوهش حاضر جهت مقایسه تاثیر نیترازپام متناوب در مقایسه با دیازپام در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی کودکانی که از نظر نورولوژیک سالم ولی دچار تشنج ناشی از تب شده و مابین سنین ۶ ماه تا ۳ سال بودند و نیز سابقه استفاده از داروهای ضد تشنج یا سابقه صرع در افراد فامیل نداشتند، انجام گرفت. به بیماران به صورت اتفاقی نیترازپام (۳۶ مورد) و دیازپام (۳۷ مورد) در هنگام بروز تب تجویز گردید و توصیه شد که دارو به مدت ۴۸ ساعت از شروع تب ادامه یابد. کلیه بیماران از زمان شروع تشنج به مدت ۹ ماه پی گیری شدند.
نتایج: عود تشنج در ۴ بیمار گروه دیازپام (۱۰٫۸ درصد) اتفاق افتاد. در گروه نیترازپام عود تشنج ملاحظه نگردید. متغیرهای سن، جنس، وزن، قد، درجه تب در زمان وقوع تشنج، طول مدت تشنج و میزان هموگلوبین در دو گروه تفاوت آماری معنی دار نداشته اند. همچنین این متغیرها تفاوت آماری معناداری در بین عودکرده ها با عودنکرده ها نداشتند.
نتیجه گیری: درمان پیش گیری متناوب با نیترازپام در مقایسه با دیازپام به نظر می رسد دارای ارجحیت بالینی باشد. برای کسب نتایج دقیق تر بالینی و آماری مطالعات بیشتری با حجم نمونه بالاتر توصیه می شود.