مقاله بررسی میزان آگاهی دندان پزشکان شهر اهواز از شوک آنافیلاکسی ناشی از تزریق داروهای بی حسی موضعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آگاهی دندان پزشکان شهر اهواز از شوک آنافیلاکسی ناشی از تزریق داروهای بی حسی موضعی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنافیلاکسی
مقاله آگاهی
مقاله دندان پزشک
مقاله بی حسی موضعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نکوراد مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: باستان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: الهایی نعیم
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شوک آنافیلاکسی سیستمیک به عنوان یکی از اورژانسی ترین شرایط بالینی؛ البته با احتمال خیلی کم می تواند به دنبال تزریق داروهای بی حسی موضعی در بیماران تحت درمان های دندانپزشکی، اتفاق بیفتد. هدف از این تحقیق؛ بررسی میزان آگاهی دندان پزشکان در مورد شوک آنافیلاکسی و علایم بالینی ناشی از داروهای بی حسی موضعی بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی ۶۵ نفر از دندان پزشکان (سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲) که در مطب های خصوصی و یا کلینیک های دندان پزشکی شهر اهواز شاغل بودند، مشارکت داده شدند. در این بررسی از دندان پزشکان خواسته شد تا به سوالات پرسشنامه در ارتباط با شوک آنافیلاکسی پاسخ دهند. اطلاعات به دست آمده با روش های آمار توصیفی، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون آماری Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (۰٫۰۵=a).
یافته ها: میانگین سنی دندان پزشکان مورد مطالعه ۵±۴۰ بود. بیش از نیمی (۱٫۶۳ درصد) از دندان پزشکان اپی نفرین را به عنوان اولین داروی انتخابی برای درمان علایم شوک آنافیلاکسی انتخاب کرده بودند، حال آن که در بین جمعیت مورد مطالعه فقط ۲۸ درصد در شیوه تزریق، مسیر عضلانی را انتخاب کردند. بین جنسیت (۰٫۸۴۳=p value)، سابقه کاری (۰٫۹۵۵=p value) و رتبه علمی دندان پزشکان و آگاهی آن ها در مورد علایم شوک آنافیلاکسی (۰٫۸۹۵=p value) ارتباط معنی دار مشاهده نشد.
نتیجه گیری: یافته های این تحقیق دلالت بر این دارد که بیش تر دندان پزشکان از علایم بالینی و مهم تر از آن درمان شوک آنافیلاکسی و اقدامات ضروری و لازم مربوط به آن، در سال های اخیر اطلاعات کافی ندارند که خود بیان گر ضرورت داشتن نگاهی نو به این موضوع حیاتی است. منظور کردن برنامه های آموزشی علمی هدفمند در این زمینه توصیه می شود.