مقاله بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص قوانین و مقررات سقط جنین در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص قوانین و مقررات سقط جنین در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله قوانین
مقاله سقط جنین
مقاله دانشجویان پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم زاده ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان نژادخاص زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سقط جنین در تمام دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است. در قوانین اسلامی نیز به این مساله اهمیت بسزایی داده شده است. سازمان بهداشت جهانی (WHO) تخمین می زند که یک هشتم مرگ های ناشی از حاملگی به علت سقط های غیر قانونی است. عدم آگاهی و آموزش خوب دانشجویان پزشکی از قوانین و مقررات سقط جنین می تواند در آینده نزدیک سلامت مادران باردار را به خطر اندازد و مشکلاتی برای جامعه پزشکی ایجاد نماید. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص قوانین و مقررات سقط جنین در سال ۱۳۹۰ انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی انجام شده و ۲۰۰ نفر از دانشجویان پزشکی که در مقاطع مختلف تحصیلی بودند (علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموز و کارورز) به صورت تصادفی انتخاب شدند و از نظر میزان آگاهی قوانین و مقررات سقط جنین مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از تعیین اعتبار و پایایی جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید و پس از تکمیل، تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها: از مجموع ۲۰۰ نفر %۶۲٫۵ زن و %۳۷٫۵ مرد بودند. میزان آگاهی دانشجویان مرد و زن از نظر آماری تفاوت معناداری داشت. میزان آگاهی دانشجویان مرد از زن بیشتر بود. میزان آگاهی دانشجویان علوم پایه ۲۸% (در حد ضعیف)، دانشجویان فیزیوپاتولوژی ۳۸% (در حد متوسط)، دانشجویان کارآموزی ۵۵% (در حد متوسط) و دانشجویان کارورزی ۴۸% (در حد متوسط) بود. بین میزان آگاهی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از نظر آماری تفاوت معناداری وجود داشت و میزان آگاهی دانشجویان کارآموز بیشتر بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه که سطح آگاهی دانشجویان در حد متوسط بود، به نظر می رسد آموزه های قانونی باید به نحو موثرتری در دروس دانشگاهی گنجانده شود و برنامه های باز آموزی و کارگاه های آموزشی جهت افزایش آگاهی کادر درمان برگزار شود تا از کاهش دانش افراد با فاصله گرفتن از زمان تحصیل جلوگیری شود. بی شک با انجام چنین اقداماتی از مشکلات قضایی دامنگیر گروه های پزشکی کاسته خواهد شد و به افزایش سلامت جامعه زنان باردار نیز کمک خواهد شد.