مقاله بررسی میزان آلودگی گوشت قرمز ،گوشت مرغ و تخم مرغ های صنعتی و محلی به گونه های سالمونلا در شهرستان تالش و ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۶۰ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آلودگی گوشت قرمز ،گوشت مرغ و تخم مرغ های صنعتی و محلی به گونه های سالمونلا در شهرستان تالش و ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آنها
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله آلودگی مواد غذایی
مقاله تخم مرغ
مقاله گوشت مرغ
مقاله گوشت قرمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری نورامیر
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: عیسی زاده خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ، نقش بسیار مهمی در تامین پروتئین رژیم غذای بشر ایفا می کند. یکی از عواملی که سلامت فرآورده های غذایی پروتئینی را به مخاطره می اندازد، باکتری های خانواده آنتروباکتریاسه، به ویژه سالمونلا است. این مطالعه با هدف بررسی تعیین آلودگی این مواد غذایی به گونه های سالمونلاها و ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آنها صورت گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – مقطعی، گوشت مرغ و تخم مرغ های محلی و صنعتی هرکدام به تعداد ۱۰۰ نمونه و گوشت قرمز (گاو و گوسفند) به تعداد ۱۵۰ نمونه به روش نمونه برداری تصادفی در شهرستان تالش جمع آوری شد و از نظر آلودگی سالمونلایی مورد بررسی قرار گرفت. جهت تشخیص قطعی از آزمایشهای بیوشیمیایی و آنتی سرم های مربوطه در تست های آگلوتیناسیون استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری اختلاف ها، p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: در مواد درون تخم مرغ های صنعتی و محلی هیچ باکتری مشاهده نشد، ولی از سطح پوسته تخم مرغ های صنعتی، ۱۹ مورد (۱۹%)؛ تخم مرغ های محلی، ۴ مورد (۴%)؛ گوشت مرغ صنعتی، ۲۱ مورد (۲۱%)؛ گوشت مرغ محلی، ۵ مورد (۵%) و گوشت قرمز، ۵ مورد (۳٫۳%) ایزوله های سالمونلا جداسازی شد. از لحاظ مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های ایزوله شده، بیشترین مقاومت نسبت به اریترومایسین، نالیدیکسیک اسید و سولفامتاکسازول و بیشترین حساسیت نسبت به سیپروفلوکساسین، سفالکسین و جنتامایسین مشاهده گردید.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، توجه به بهداشت مواد غذایی جهت پیشگیری از عفونت های غذایی از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین جهت جلوگیری از گسترش سویه های مقاوم، بایستی از استفاده بی رویه آنتی بیوتیک ها در مرغداری ها و صنایع پرورش گوشت خودداری گردد.