مقاله بررسی میزان آلودگی با سرووارهای سالمونلا در گنجشک های حاضر در مزارع صنعتی پرورش طیور گوشتی شهرستان بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آلودگی با سرووارهای سالمونلا در گنجشک های حاضر در مزارع صنعتی پرورش طیور گوشتی شهرستان بابل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا
مقاله گنجشک
مقاله مرغداری های گوشتی
مقاله بابل
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق بین نظرپاک هادی
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزی سبحان
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری بدوئی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طیور اهلی دربر گیرنده بزرگترین منبع سرووارهای سالمونلا در طبیعت می باشند. روش های مختلفی برای کنترل حیوانات موذی همانند رت و موش در مزارع پرورشی وجود دارد ولی ورود پرندگان غیراهلی همانند گنجشک ها(Passer domesticus)  به مزارع اجتناب ناپذیر است. آلوده بودن انبارهای دان بی شک یکی از مهمترین راه های آلوده شدن طیور به سالمونلا است که می تواند به دلیل آلودگی با مدفوع گنجشک ها ایجاد شود. هدف این تحقیق جداسازی باکتری سالمونلا از گنجشک های مزارع پرورشی طیور صنعتی گوشتی بوده است تا با کمک آن امکان ورود آلودگی به مزارع پرورشی از این طریق مورد ارزیابی قرار گیرد. جامعه آماری گنجشک های این مطالعه بر اساس نمونه گیری تصادفی از ۴۰ مزرعه پرورشی طیور گوشتی انتخاب گردید (از هر مزرعه ۵ نمونه گنجشک، جمعا ۲۰۰ نمونه). پس از گذاشتن دام و گرفتن گنجشک ها، نمونه مدفوعی از کلوآک به وسیله سوآپ استریل اخذ گردید و در محیط کشت آبگوشت راپاپورت – واسیلیادیس در کنار یخ ظرف مدت ۲۴ ساعت به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از گرمخانه گذاری در دمای ۴۳oC به مدت ۱۲ ساعت، کشت خطی بر روی محیط های مک کانکی و XLD صورت پذیرفت. کلونی های مشکوک ایجاد شده بر روی محیط های کشت مذکور، به محیط TSI منتقل شدند و پس از انکوباسیون، نمونه های مشکوک به کمک آزمایشات بیوشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که هیچ یک از گنجشک ها آلوده به سالمونلا نبودند.