مقاله بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی شهرستان ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان آلودگی باکتریایی بستنی های سنتی شهرستان ارومیه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستنی سنتی
مقاله آلودگی باکتریایی
مقاله اشریشیاکولای
مقاله استافیلوکوکوسوس اورئوس
مقاله کلی فرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زادآذر حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاج قلی زاده قادر
جناب آقای / سرکار خانم: دلیرراد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بستنی به عنوان یک محصول شیر پرطرفدار در فصول مختلف به خصوص فصول گرم سال، با توجه به ماندگاری چندین ماهه از خطر بالقوه بالایی در انتقال باکتری های بیماری زای منتقله از مواد غذایی برخوردار است. با هدف بررسی میزان آلودگی بستنی های سنتی تولید و عرضه شده در سطح شهرستان ارومیه، در یک نمونه برداری خوشه ای، ابتدا سطح شهر ارومیه به چهار منطقه تقسیم و سپس بر اساس پراکندگی واحدهای فروش بستنی و به صورت تصادفی، تعداد ۱۴۴ نمونه بستنی سنتی از بستنی فروشی های سطح شهر خریداری گردید. نمونه ها از لحاظ میزان آلودگی باکتریایی، بر اساس استانداردهای ملی ایران مورد آزمایش قرار گرفتند. میزان آلودگی بستنی های سنتی بسیار بالا بوده و تولیدات ۷۸ درصد مراکز تهیه و توزیع بستنی سنتی ارومیه، آلودگی باکتریایی بیش از حد مجاز ۴٫۲´۱۰۷ CFU/g داشتند. ۸۲٫۹ درصد نمونه ها آلودگی بیش از ۱۰ CFU/g، به باکتری های خانواده آنتروباکتریاسه داشتند. ۵۲٫۲ درصد کل نمونه ها به اشریشیاکولای و ۲٫۸ درصد نمونه ها به استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت آلوده بودند. آلودگی به سالمونلا در هیچ یک از نمونه ها مشاهده نشد. در مطالعه حاضر درصد بالایی از نمونه ها از لحاظ آلودگی باکتریایی بیش از حد مجاز بودند این مساله در بستنی های مزبور، بیانگر عدم رعایت شرایط بهداشتی در مراحل مختلف تولید، نگهداری و عرضه بستنی های سنتی بود.