مقاله بررسی موقعیت دیسک در تصاویر MRI بیماران دارای کلیک مفصل گیجگاهی فکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی موقعیت دیسک در تصاویر MRI بیماران دارای کلیک مفصل گیجگاهی فکی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مفصل گیجگاهی فکی
مقاله کلیک
مقاله جابجایی دیسک
مقاله تصویربرداری رزونانس مغناطیسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری هروی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی مقدم ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی راد آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: میرمرتضوی امیرطاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلالات داخلی مفصل گیجگاهی فکی پس از اختلالات عضلانی شایع ترین اختلالات مفصل هستند و شامل کلیه بیماری های مربوط به عدم هماهنگی و جابجایی دیسک و کندیل می باشند. هدف این مطالعه بررسی موقعیت دیسک در بیماران دارای کلیک مفصل گیجگاهی فکی با استفاده از تصاویر MRI به عنوان استاندارد طلایی بود.
مواد و روش ها: مفصل گیجگاهی دو طرف در ۳۴ بیمار با تشخیص کلیک مفصل توسط تصویربرداری MRI بررسی شدند. تصاویر MRI از مقطع ساژیتال بوسیله دستگاه رزونانس مغناطیسی ۰٫۵ تسلا در موقعیت دهان باز و بسته تهیه شد تا وضعیت دیسک در رابطه با فوسا ارزیابی گردد. آنالیز داده ها توسط آزمون های Chi-square و Ficher Exact انجام شد.
یافته ها: جابجایی دیسک در ۵۴٫۴% از مفاصل معاینه شده مشاهده شد. مفاصل دارای کلیک بینابینی و دیررس جابجایی دیسک بیشتری نشان دادند. جابجایی قدامی دیسک در ۴۲٫۶% از مفاصل دیده شد. میزان جابجایی دیسک در مفاصل دارای کلیک به طور معنی داری بیشتر از مفاصل بدون کلیک بود.
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، وجود کلیک در معاینه بالینی مفصل گیجگاهی فکی نمی تواند همواره جابجایی دیسک را پیش بینی کند و تصویربرداری MRI به عنوان استاندارد طلایی جهت شناسایی جابجایی دیسک پیشنهاد می شود.