مقاله بررسی مورفومتریکال پلی مورفیسم در نماتودهای خانواده تریکوسترونژیلیده شیردان گوسفندان ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی مورفومتریکال پلی مورفیسم در نماتودهای خانواده تریکوسترونژیلیده شیردان گوسفندان ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیردان
مقاله گوسفند
مقاله تریکواسترونژیلیدها
مقاله پلی مورفیسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیایی احد
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بکایی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حقوقی راد ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی وندی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسی تغییرات ریخت شناسی نماتودهای شیردان گوسفندان ایران، شیردان ۱۰۰ گوسفند در شهر رشت (منطقه ۱ آب و هوایی ایران)، ۱۰۰ گوسفند در شهر کازرون (منطقه ۲ آب و هوایی ایران) و ۱۰۰ راس گوسفند در شهر اهواز (منطقه ۳ آب و هوایی ایران) بررسی و نماتودهای موجود در آنها جدا شدند. در نماتودهای نر مرفولوژی و مرفومتری پارامترهای مختلف شامل: طول، عرض، طول مری، فاصله خار راسی تا قدام، طول اسپیکول، و در کرم ماده طول، عرض، طول مری، فاصله منفذ تناسلی تا انتها، ابعاد تخم (طول و عرض) بررسی شدند. همچنین کرم های همونکوس کونتورتوس و مارشالاژیا مارشالی نر و ماده و نیز اوسترتاژیا سیرکومسینکتا (تلادورساژیا سیرکومسینکتا) نر، از گوسفندان هر سه منطقه به صورت مشترک جدا شد. در بررسی مقایسه ای مرفومتریک ارقام ارائه شده برای پارامترهای مورد نظر، در بین تمامی انگل های سه منطقه، اختلافات آماری معنی دار دیده شد.