مقاله بررسی موانع کارآفرینی زنان تحصیل کرده دانشگاهی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی موانع کارآفرینی زنان تحصیل کرده دانشگاهی ایران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله زنان کارآفرین
مقاله موانع و چالش ها
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نظریان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: در چند سال اخیر ورود زنان ایرانی به آموزش عالی ایران از رشدی چشمگیر برخوردار بوده است. در این شرایط ترغیب و ترویج کارآفرینی در بین زنان فارغ التحصیل دانشگاهی کشور به منظور ایجاد کسب و کارهای مستقل می تواند نقش مهمی را در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا نماید.
هدف: این پژوهش برای شناسایی مهمترین موانع زنان کارآفرین تحصیل کرده دانشگاهی در ایران سامان یافته است.
روش: این تحقیق، توسعه ای و کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی است. ابتدا به وسیله مصاحبه های اکتشافی با ۲۰ تن از کارشناسان مهمترین موانع موجود مشخص و سپس پرسشنامه ای شامل ۳۶ پرسش لیکرتی طراحی شد. جمعیت آماری ۳۰ نفر از زنان تحصیل کرده دارای فعالیت کارآفرینی و ۸۰ نفر از اساتید دانشگاهی صاحب نظر در مسائل مدیریت و کارآفرینی است. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که موانع فرهنگی و فردی مهمترین موانع پیش روی کارآفرینی زنان است و در این میان عواملی چون وجود تبعیض های جنسیتی در محیط کار، ترس از شکست و تحریک پذیری بیشتر زنان نسبت به مردان، تلاقی امور شرکت با مسائل خانوادگی و ناهمخوانی انتظارهای نقشی، وجود قوانین دست و پاگیر اداری و بوروکراسی موجود و تامین سرمایه اولیه و نقدینگی لازم از بالاترین اولویت و اهمیت برخوردار هستند.
نتیجه گیری: با توجه به رشد روزافزون زنان با تحصیلات عالی دانشگاهی باید به رفع چالش های کارآفرینی این قشر توجه ویژه گردد.