مقاله بررسی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی در SMEها و اولویت بندی این موانع با استفاده از روش AHP (مورد مطالعه: شهرک های صنعتی استان گیلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۲۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی در SMEها و اولویت بندی این موانع با استفاده از روش AHP (مورد مطالعه: شهرک های صنعتی استان گیلان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله اینترنت
مقاله تجارت الکترونیکی
مقاله اقتصاد
مقاله امنیت اطلاعات
مقاله مبادله الکترونیکی داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: میرکاظمی سیدمحمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تجارت الکترونیک، مورد توجه کلیه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه قرار گرفته است. ولی در کشور ایران هنوز به نحو شایسته به این امر پرداخته نشده است، در این تحقیق «بررسی موانع و مشکلات تجارت الکترونیک در SMEها و رتبه بندی آنها» مورد توجه می باشد و در همین راستا به پرسشهای ذیل نیز جواب داده می شود: ۱- موانع توسعه تجارت الکترونیک در SMEهای ایران کدامند؟ ۲-اولویت بندی این موانع چگونه است؟ ۴۰ عامل در ۵ گروه متمایز به عنوان موانع بازدارنده شامل: ارتباطات و زیرساخت فناوری «۸ عامل»، اقتصادی «۹ عامل»، اجتماعی وسیاسی «۸ عامل»، فرهنگی و آموزشی «۹ عامل» و حقوقی و قانونی «۶ عامل» شناسایی شدند. در پایان تحقیق نیز با توجه به نتایج حاصل تحقیق راهکارهایی جهت توسعه تجارت الکترونیکی در ایران پیشنهاد شده است.