مقاله بررسی مهارت های ظریف حرکتی و مهارت مسواک زدن در کودکان ۶-۵ ساله شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مهارت های ظریف حرکتی و مهارت مسواک زدن در کودکان ۶-۵ ساله شهر تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسواک زدن
مقاله مهارت های ظریف حرکتی
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: داوری آشتیانی رزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: ولایی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: آذرشب مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع زاده نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اگرکودک توانایی فیزیکی مسواک زدن صحیح را کسب نکرده باشد، آموزشها تاثیر کافی نداشته و در نتیجه مسواک زدن ناقص شیوع بالای پوسیدگی و بیماری های پریودنتالی متعاقب آن رخ می دهد. بنابراین در این تحقیق میزان مهارت های ظریف حرکتی ومهارت مسواک زدن در کودکان ۵ و ۶ ساله پیش دبستانی های شهر تهران و عوامل مرتبط با آن بررسی گردید.
مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی بر روی ۶۸۰ کودک ۵ و ۶ ساله شامل ۲۴۰ دختر و ۴۴۰ پسر واجد شرایط انجام گرفت. ابتدا از هر کودک تست مهارتهای حرکتی دست و پا انجام گرفت و سپس مهارت مسواک زدن با ۷ شاخص استاندارد در کودکان بررسی شد. همچنین عوامل مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارتباط مهارت مسواک زدن با سن کودک و ارتباط عوامل مرتبط با مهارت مسواک زدن توسط آزمون کای دو مورد قضاوت قرار گرفت.
یافته ها: از کودکان مورد بررسی ۲۱٫۱% دارای مهارت مسواک زدن و ۷۸٫۹% فاقد این مهارت بودند. عدم مهارت مسواک زدن با سن ارتباط معنی داری نداشت، کودکان ۵ ساله ۱٫۴ برابر بیشتر از کودکان ۶ ساله در مواجهه با عدم مهارت مسواک زدن بودند. عدم مهارت حرکتی بطور معنی داری با عدم مهارت مسواک زدن ارتباط داشت. (P<0.01).
نتیجه گیری: به نظر می رسد کودکان ۵ و ۶ ساله فاقد مهارت کافی در مسواک زدن صحیح دندان ها می باشند و والدین می بایست مدیریت این امر را بعهده بگیرند.