مقاله بررسی منصب وزارت با تاکید بر گزیده ای از متون سیر الملوک ها و شریعت نامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی منصب وزارت با تاکید بر گزیده ای از متون سیر الملوک ها و شریعت نامه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزارت
مقاله سیر الملوک
مقاله شریعت نامه
مقاله دوره اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمنی آذر پروین
جناب آقای / سرکار خانم: حقی دانالو داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وزارت از مهم ترین مناصب در تاریخ حکومت داری ایران بوده که در دوره اسلامی الگو برداری از منصب وزارت در حکومت ساسانی است؛ با این تفاوت که در دوره اسلامی با افزوده شدن قوانین و احکام اسلامی، جایگاه و ویژگی هایی متناسب با حاکمیت اسلامی پیدا کرد. منصب وزارت توسط نویسندگان مختلف، از نگاه سیاسی یا مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با توجه به دو دسته از متون شامل سیر الملوک ها و شریعت نامه ها، به بررسی منصب وزارت پرداخته و درصدد است دریابد، خاستگاه سیاسی و فرهنگی نویسندگان متون مذکور، چگونه در تبیین و تفسیر از منصب وزارت تاثیرگذار بوده است. این تحقیق نشان خواهد داد که خاستگاه سیاسی و مذهبی نویسندگان موجب گردیده تا منصب وزارت، با دو دیدگاه تجربه گرایی و آرمان گرایی تبیین و تفسیر گردد.