مقاله بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۷۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم معادلات همزمان
مقاله منحنی کوزنتس
مقاله تولید سرانه
مقاله آلودگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسنن مظفری مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد با افزایش تولید سرانه، ابتدا آلودگی زیست محیطی افزایش و سپس در سطحی از تولید سرانه به علت توجه به محیط زیست، آلودگی کاهش می یابد. این موضوع را می توان در منحنی زیست محیطی کوزنتس نشان داد. اهداف این مطالعه، تعیین نوع رابطه بین آلودگی دی اکسید کربن و تولید سرانه با استفاده از تست هاسمن و سپس تخمین معادله با استفاده از سیستم معادلات همزمان، برآورد منحنی کوزنتس در ایران و تعیین سطح تولید سرانه ای بود که انتظار می رود بعد از آن توجه به محیط زیست افزایش یافته و در نتیجه نرخ تولید آلودگی کاهش یابد. نتایج نشان داد رابطه بین آلودگی و تولید سرانه رابطه ای دو طرفه می باشد. همچنین نرخ کاهش آلودگی در سطح تولید سرانه ۶۵۰۹۷۲۰ ریال اتفاق خواهد افتاد. با توجه به شبیه سازی صورت گرفته به روش خود رگرسیون میانگین متحرک می توان پس از ۱۷ سال به این تولید سرانه دست پیدا کرد.