مقاله بررسی منحنی تنش کرنش بتن سبک سازه ای غیر محصور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹-بهار ۱۳۹۰ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی منحنی تنش کرنش بتن سبک سازه ای غیر محصور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکوریا
مقاله بتن سبک
مقاله برازش
مقاله پومیس
مقاله منحنی تنش کرنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاری علی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق رفتار تنش کرنش بتن های سبک ساخته شده با اسکوریا و پومیس منطقه آذربایجان ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در مراحل تجربی، ۱۴ مخلوط بتن مختلف با نسبت های متفاوت استفاده شده است. ۵۲ نمونه استوانه ای بتن سبک (LWAC) با نسبت های متفاوت برای آزمایش مقاومت فشاری تک محوری و تعیین رفتار تنش کرنش بتن سبک تهیه شدند. در این تحقیق روابط ریاضی تنش کرنش پیشنهادی محققان مختلف، مبنای ارزیابی نتایج تجربی تنش کرنش بتن سبک قرار گرفت. منحنی نتایج تجربی با روابط ریاضی موجود که توسط محققان دیگر ارائه شده است مقایسه شد. به علت تفاوت خصوصیات مکانیکی بتن سبک در مقایسه با بتن معمولی (NWC) و بتن با مقاومت بالا (HSC)، بعضی تفاوت ها بین نتایج تجربی و روابط موجود مشاهده گردید. در این تحقیق برای انطباق بهتر روابط موجود با منحنی تنش کرنش نتایج تجربی بتن سبک، ضرایب روابط پیشنهادی محققان مختلف اصلاح شدند. نتایج تجربی در مقایسه با روابط موجود می تواند برای تیرها مقاومت خمشی کمتری را نتیجه دهد، به این دلیل موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.