مقاله بررسی مناسبات بین سلاطین دهلی و خلفای عباسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در تاریخ و تمدن اسلامی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مناسبات بین سلاطین دهلی و خلفای عباسی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ هند اسلامی
مقاله سلاطین دهلی
مقاله خلفای عباسی بغداد
مقاله خلفای عباسی قاهره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شیرازی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلاطین دهلی مانند اکثر سلاطین مسلمان، برای کسب مشروعیت، خود را وفادار به خلافت عباسی نشان می دادند. انجام اعمال نمادین چون ضرب نام خلیفه بر سکه و آوردن نام خلیفه در خطبه، به توسط اکثر سلاطین دهلی، که مذهب رسمی حکومتشان حنفی بود، این واقعیت را آشکار می سازد که این سلاطین از لحاظ نظری، خود را وفادار به دستگاه خلافت می دانسته اند و برخی از ایشان با توجه به شرایط سیاسی روزگار خود، برای برتری بر رقیبان و جلب حمایت مسلمانان شبه قاره هند که غالبا حنفی مذهب بودند، با خلفای عباسی در بغداد و قاهره رابطه برقرار کردند و از آنان منشور و اجازه سلطنت گرفتند. در این نوشتار به بررسی روابط بین سلاطین فوق با خلفای عباسی بغداد و قاهره و فراز و فرودهای این روابط و انگیزه ها و دلایل دوسویه سلاطین و خلفا در برقراری این روابط پرداخته شده است.