مقاله بررسی مقدماتی علل تداوم نشانگان بالینی شکست عاطفی دانشجویان با تاکید بر سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مقدماتی علل تداوم نشانگان بالینی شکست عاطفی دانشجویان با تاکید بر سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکست عاطفی
مقاله سبک دلبستگی
مقاله طرحواره های ناسازگار
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری پیچاکلایی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: پورشریفی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: فهیمی صمد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعلیلو مجید
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پور عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازه های روان شناختی نظیر سبک دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در ایجاد مشکلات بین فردی نقش مهمی دارند. هدف پژوهش حاضر، تعیین علل تداوم نشانگان بالینی شکست عاطفی با تکیه بر سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه بود. بدین منظور، طی یک پژوهش علی-مقایسه ای، از بین دانشجویان دانشگاه های شهر تبریز که حداقل سه ماه از شکست عاطفی شان می گذشت و علایم شکست در آنها باقی مانده بود، ۴۰ دانشجو با نشانگان بالینی و ۴۰ دانشجو بدون نشانگان بالینی (۸۰ نفر) به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و از نظر سبک های دلبستگی و طرح های ناسازگار اولیه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که دو گروه تفاوت معناداری در طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی دارند. این یافته ها می تواند نشانگر نقش تعیین کننده طرحواره ها و سبک دلبستگی در برهم خوردن روابط عاطفی افراد و واکنش های آسیب شناختی به فروپاشی آنها باشد. همچنین، به نظر می رسد که درمان های متمرکز بر این دو سازه، می تواند در بهبود مشکلات ناشی از شکست های عاطفی اثرگذار باشد.