مقاله بررسی مقدار کار، ضربان قلب و لاکتات خون داوران دوره هشتم لیگ برتر فوتبال ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۱ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی مقدار کار، ضربان قلب و لاکتات خون داوران دوره هشتم لیگ برتر فوتبال ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقدار کار
مقاله داوران نخبه فوتبال
مقاله ضربان قلب
مقاله لاکتات خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبهوت مقدم توحید
جناب آقای / سرکار خانم: میردار شادمهر
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به نیازهای فیزیکی و فیزیولوژیکی داور فوتبال، نقش مهمی در عملکرد وی هنگام قضاوت مسابقه دارد، زیرا به منظور کنترل قوانین بازی در طول رقابت، داور باید به طور مستمر و بدون هیچ محدودیتی، رویدادهای بازی و بازیکنان را در داخل زمین مسابقه دنبال کند. هدف این پژوهش، بررسی تغییرات مقدار کار، ضربان قلب و غلظت لاکتات خون داوران نخبه فوتبال در نیمه اول و دوم (نیمه های اول دو نیم فصل و نیمه های دوم نیم فصل اول و دوم) رقابت های دوره هشتم لیگ برتر فوتبال ایران بود. به این منظور، ۱۰ داور نخبه بین المللی حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور (با میانگین سن ۳۵٫۵±۳٫۹۷ سال، قد ۱۸۰٫۱±۴٫۴۸ سانتی متر و وزن ۷۸٫۱۸±۸٫۴ کیلوگرم)، در لیگ هشتم به صورت در دسترس غیر تصادفی انتخاب شدند. کلیه آزمودنی ها در دو مسابقه (هر نیم فصل یک مسابقه) آزمون شدند. آزمون ها شامل اندازه گیری میزان کار، ضربان قلب و سطح لاکتات در نیمه های اول و دوم (نیمه اول نیم فصل اول و دوم و نیمه دوم نیم فصل اول و دوم) مسابقه بود. نتایج پژوهش، از طریق آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش، تفاوت معناداری بین میزان کار و مقادیر لاکتات داوران در نیمه اول و دوم نشان نداد (P>0.05). همچنین، بین میانگین ضربان قلب داوران در نیمه های اول و دوم تفاوت معناداری مشاهده نشد (P>0.05). به نظر می رسد، مقدار کار، سطح، سرعت و شدت رقابت ها مهمترین عوامل محیطی موثر بر پاسخ های فیزیولوژیکی و مسافت پیموده شده توسط داوران فوتبال به شمار می رود. بررسی نتایج هشتمین دوره لیگ برتر، نشان دهنده پایین بودن مقدار کار داوران از یک سو و بالا بودن ضربان قلب از سوی دیگر است که عدم آمادگی جسمانی مطلوب به ویژه پایین بودن آمادگی هوازی داوران نخبه لیگ برتر ایران را نشان می دهد.