مقاله بررسی مقایسه ای کارایی روش جدید تکثیر هم دمایی به واسطه حلقه و روش های متداول تشخیص هپاتیت C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۸۷۶ تا ۱۸۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای کارایی روش جدید تکثیر هم دمایی به واسطه حلقه و روش های متداول تشخیص هپاتیت C
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس هپاتییت C ،ELISA ،Nested PCR ،LAMP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی دالینی صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ویروس هپاتیت C یکی از عوامل اصلی بیماری های مزمن کبدی و یکی از مشکلات مهم بهداشت جهانی است. بنابراین تشخیص سریع و مدیریت صحیح آن اهمیت قابل توجهی دارد. این پژوهش با هدف مقایسه کارایی ۳ روش ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay)، Nested PCR (Nested polymerase chain reaction) و LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) برای تشخیص عفونت هپاتیت C انجام شد.
روش ها: این پژوهش به صورت مقایسه ای بر روی ۵۰ نمونه سرم مشکوک به ویروس هپاتیت C در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد HCV Ab با استفاده از روش ELISA و RNA ژنومی با روش های Nested PCR و LAMP مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس کارایی روش های ELISA و LAMP در مقایسه با روش Nested PCR ارزیابی شد.
یافته ها: از مجموع نمونه های مورد بررسی، ۴۵ نمونه (۹۰ درصد) با هر دو روش Nested PCR و LAMP از نظر HCV (Hapatitis C virus) مثبت بودند. تمامی نمونه های مورد بررسی (۱۰۰ درصد) با روش ELISA مثبت شناسایی شدند، اما میزان مثبت کاذب آن ۱۰ درصد (۵ مورد) بود. همچنین کارایی روش های LAMP و ELISA در مقایسه با Nested PCR به ترتیب ۱۰۰ و ۹۱ درصد محاسبه گردید.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که روش LAMP به دلیل کارایی، سرعت بسیار زیاد و هزینه کمتر، می تواند به عنوان یک روش سریع جایگزین برای تشخیص عفونت هپاتیت C به کار رود.