مقاله بررسی مقایسه ای کارایی جذب رنگ Reactive orange 3R با استفاده از گرانول مرجان آهکی و گرانول لیکا از محیط های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۲۱۷ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای کارایی جذب رنگ Reactive orange 3R با استفاده از گرانول مرجان آهکی و گرانول لیکا از محیط های آبی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب سطحی
مقاله گرانول مرجان آهکی
مقاله گرانول لیکا
مقاله Reactive orange 3R
مقاله صنایع نساجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: سمرقندی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان کمال الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رنگ ها از جمله آلاینده های اصلی موجود در فاضلاب های صنایع نساجی می باشند که به دلیل ساختار پیچیده مولکولی، غالباً سمی و سرطانزا بوده و در محیط زیست پایدار می باشند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش مقایسه کارایی مرجان آهکی و لیکا در حذف یک Reactive orange 3R از محلول های آبی می باشد.
روش کار: این مطالعه یک مطالعه بنیادی- کاربردی می باشد که در آن از مرجان آهکی و لیکا به عنوان جاذب های موثر در حذف رنگ RO3R استفاده شده است. مشخصات جاذب ها با استفاده از روش های فلورانس اشعه ایکس و پراش اشعه ایکس تعین گردید. پارامترهای مورد بررسی شامل غلظت جاذب، زمان تماس، غلظت رنگ و pH بود که در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. همچنین داده های حاصل از ثابت تعادل با استفاده از مدل های ایزوترمی و سنتیکی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج آزمایشات نشان داد میزان جذب رنگ توسط هر دو نوع جاذب با افزایش زمان تماس و میزان جاذب افزایش می باشد، در حالی که راندمان حذف با افزایش pH محلول و غلظت اولیه رنگ کاهش یافت. مشخص گردید که در شرایط برابر با افزایش غلظت اولیه رنگ از ۵۰ mg/L به ۱۵۰ mg/L، کارایی حذف رنگ توسط جاذب مرجان آهکی ۲۹ درصد و توسط جاذب لیکا به میزان ۳۳ درصد کاهش می یابد. نتایج نشان داد که داده های ثابت تعادل از هر دو نوع مدل ایزوترمی تبعیت می کنند، با این تفاوت که مدل ایزوترم لانگمویر ضریب همبستگی بالاتری را (r2=0.987) نشان داد. همچنین بررسی داده های زمان- غلظت نشان داد که سنتیک حذف رنگ RO3R از هر دو نوع مدل سنتیکی شبه درجه اول و شبه درجه دوم تبعیت می کند که در این مورد نیز معادله سنتیکی شبه درجه دوم ضریب همبستگی بالاتری را (r2>0.98) از خود نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که گرانول مرجان آهکی در حذف رنگ RO3R نسبت به گرانول لیکا کارایی بهتری داشته است. استفاده از این جاذب ها به دلیل دارا بودن دانسیته مناسب، قابلیت ته نشینی سریع و عدم باقیمانده موثر در پساب، می تواند کاربرد آسان تری نسبت به سایر جاذب ها داشته باشد.