مقاله بررسی مقایسه ای هزینه های دو روش فلوریداسیون نمک و فلورایدتراپی در مطب دندانپزشکی با روش هزینه یابی به ازای فعالیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۲۹۵ تا ۳۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای هزینه های دو روش فلوریداسیون نمک و فلورایدتراپی در مطب دندانپزشکی با روش هزینه یابی به ازای فعالیت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه
مقاله مطب
مقاله فلوریداسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانی جزنی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیدزاده صابونچی شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: توتونی هدیه
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری ایمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استفاده از فلوراید به عنوان یکی از موفق ترین برنامه های مداخله ای برای پیشگیری از پوسیدگی دندانی مطرح است. هدف از انجام این مطالعه، هزینه یابی دو خدمت پیشگیرانه فلورایدتراپی توسط ژل در مطب و فلوریداسیون نمک در جامعه برای جمعیت ایرانی بود.
روش بررسی: دراین مطالعه، هزینه های مربوط به استفاده از ژل فلوراید در مطب، با استفاده از روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت طی سال ۱۳۹۰ از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفت. از دیدگاه ارایه کننده خدمت، هزینه ها با درنظر گرفتن هزینه های مستقیم درمانی و هزینه های غیرمستقیم و از دیدگاه گیرنده خدمت، هزینه ها در سه بخش شامل هزینه های مستقیم درمانی، هزینه های مستقیم غیر درمانی و هزینه های غیرمستقیم لحاظ گردید. هزینه یابی فلوریداسیون نمک جهت مصرف عمومی بر اساس هزینه های پروسه فلوریده کردن نمک، شامل خریداری، نصب، کنترل، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات، هزینه های پرسنلی و هزینه مواد اولیه مورد استفاده، انجام گرفت.
یافته ها: هزینه های مربوط به استفاده از ژل فلوراید در مطب از دیدگاه ارایه کننده خدمت مجموعا ۲۴۵۰۳۲ ریال برآورد گردید. همچنین مشخص شد که گرفتن خدمت فلورایدتراپی برای گیرنده خدمت ۲۳۹۶۰۰ ریال هزینه دربردارد. درمجموع هزینه های تخمینی جهت تولید نمک فلوریده مصرفی یک واحد جمعیتی ۱۰ میلیون نفری، ۳۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال و به عبارتی، ۳۵۹۴ ریال به ازای هر نفر محاسبه گردید.
نتیجه گیری: هزینه سرانه استفاده از نمک فلوریده در سطح جامعه در مقایسه با روش استفاده از ژل فلوراید در مطب بسیار کمتر است و این روش می تواند به عنوان روشی مقرون به صرفه برای پیشگیری از پوسیدگی در کشور ایران استفاده گردد.