مقاله بررسی مقایسه ای نتایج جراحی دکمپرسیون زودرس و دیررس در بیماران دچار صدمات نخاعی تروماتیک ناحیه توراسیک و توراکو لمبار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۴۳۶ تا ۴۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای نتایج جراحی دکمپرسیون زودرس و دیررس در بیماران دچار صدمات نخاعی تروماتیک ناحیه توراسیک و توراکو لمبار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومای ستون فقرات
مقاله آسیب نخاعی
مقاله جراحی کاهنده فشار
مقاله زودرس
مقاله دیررس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احصایی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ثمینی فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: صدمات تروماتیک طناب نخاعی امروزه جوانان را بکرات گرفتار و هزینه های زیادی را بر بیمار و جامعه تحمیل می کند. بنابراین یافتن بهترین روش درمانی اهمیت عمده ای دارد و جراحی کاهنده فشار بر نخاع نقش عمده ای در درمان آن دارد. از آنجا که در مورد زمان انجام جراحی توافقی وجود ندارد، این مطالعه جهت مقایسه نتایج نورولوژیک، میزان عوارض و مدت بستری در جراحی زودرس و دیررس در مبتلایان آسیب حاد نخاعی ناحیه توراسیک و توراکو لمبار طراحی شد.
روش کار: در این کارآزمایی بالینی غیرتصادفی، ۳۰ بیمار مبتلا به آسیب ستون فقرات مراجعه کننده به بیمارستان امدادی مشهد در سال ۱۳۹۰، که نیمی از آنها قبل از ۲۴ ساعت و نیمی دیگر بعد از ۲۴ ساعت عمل جراحی شده بودند، توسط چک لیست از نظر مدت بستری، میزان عوارض و بهبود علائم نورولوژیک در ۳ و ۶ ماه بعد از عمل بررسی شدند و نتایج توسط آزمونهای تی مستقل، من-ویتنی و مجذور کای بین ۲ گروه مقایسه شد.
نتایج: در جراحی زودرس، مدت بستری (p=0.031) کمتر و بهبود نورولوژیک و عوارض مختلف، مشابه با جراحی دیررس بود. سن، جنسیت، محل تروما در ستون فقرات و ترومای همراه در ۲ گروه مشابه بوده و تاثیری در مطالعه نداشت.
نتیجه گیری: جراحی زودرس موجب کاهش مدت بستری در بیماران مبتلا به ترومای نخاع می شود، لیکن اثری بر میزان بهبود نورولوژیک و عوارض ندارد. با این حال بهتر است این روش درمان در تمامی بیماران مد نظر باشد.