مقاله بررسی مقایسه ای میزان کنترل پلاک به دنبال مسواک زدن با سه نوع خمیردندان و مسواک زدن بدون خمیردندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۴۸ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای میزان کنترل پلاک به دنبال مسواک زدن با سه نوع خمیردندان و مسواک زدن بدون خمیردندان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاک دندانی
مقاله خمیر دندان
مقاله تری کلوزان
مقاله دترجنت
مقاله لوبریکنت
مقاله سوربیتول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یقینی جابر
جناب آقای / سرکار خانم: نقش نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قریشی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: آذری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقاره عابد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پلاک میکروبی عامل اتیولوژیک اصلی مرتبط با بیماری پریودنتال است و شایع ترین راه کنترل آن استفاده از مسواک و خمیر دندان است. هدف از انجام این مطالعه مقایسه کارایی مسواک زدن با سه نوع خمیر دندان مختلف و مسواک زدن بدون خمیر دندان در کاهش پلاک میکروبی بود.
مواد و روشها: درکارآزمایی بالینی حاضر، ۳۰ نفر از دانشجویان دندانپزشکی انتخاب شدند و از آنها خواسته شد ۲۴ ساعت از کنترل پلاک خودداری کنند. سپس داوطلبین به طور تصادفی با یکی از ۳ نوع خمیر دندان پونه سفید کننده، کرست ۳D white و سنسوداین اریجینال و یک حالت بدون خمیر دندان به مدت ۲ دقیقه و به روش Bass مسواک می زدند. میزان پلاک قبل و بعد از مسواک زدن محاسبه و ثبت می شد. این روند تا جایی تکرار شد که همه افراد استفاده از تمام انواع خمیردندان و مسواک زدن بدون خمیردندان را تجربه نمایند. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون های آماری Repeated measurement ANOVA و Paired t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: بین میزان کنترل پلاک به دنبال مسواک زدن با خمیر دندان های کرست ۳D، سنسوداین اریجینال و مسواک زدن بدون خمیر دندان تفاوت آماری مشاهده نشد اما میان خمیر دندان پونه سفید کننده با ۳ حالت دیگر تفاوت معنی داری وجود داشت (P£۰٫۰۰۱).
نتیجه گیری: مسواک زدن بدون خمیر دندان می تواند تاثیری مشابه یا حتی بیشتر در کنترل پلاک میکروبی در مقایسه با مسواک زدن به همراه خمیر دندان داشته باشد.