مقاله بررسی مقایسه ای مهارت های درک و کاربرد فعل مجهول در کودکان کم شنوای کاشت حلزون با کودکان طبیعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای مهارت های درک و کاربرد فعل مجهول در کودکان کم شنوای کاشت حلزون با کودکان طبیعی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم شنوایی
مقاله کاشت حلزون
مقاله فعل مجهول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: وفائیان اسماء
جناب آقای / سرکار خانم: چهکندی اطهره
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی راد داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ریاسی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: طیرانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: آسیب شنوایی تمام جنبه های زندگی فرد به ویژه مهارت های ارتباطی و زبانی را متاثر می کند. کم شنوایی در سنین قبل از زبان آموزی، اثرات متفاوتی بر میزان درک، گفتار و زبان افراد و عملکردهای آنان دارد. هدف این مقاله، مقایسه مهارت های درک و کاربرد فعل مجهول در کودکان کم شنوای کاشت حلزون با همسالانشان می باشد.
روش بررسی: در این بررسی ۱۰ کودک کاشت حلزون شده از نظر درک و کاربرد فعل مجهول با ۱۰ کودک همتای سن تقویمی که از نظر جنسیت و سن دو به دو با گروه کم شنوا همتا بودند، مقایسه شدند. ارزیابی درک فعل مجهول با استفاده از ازمون درک افعال مجهول که توسط آذر مهری ۱۳۸۸ هنجاریابی شده است انجام شد، این آزمون دارای ۱۵ تصویر سه تایی بود، در این آزمون، جمله مجهول مربوط به تصاویر بصورت محاوره بیان شد و کودک باید آن را نشان می داد و اگر نمی توانست خود آزمونگر تصویر صحیح را نشان می داد و آزمون کاربرد، دارای ۱۷ تصویر سریالی بود که با شیوه داستان گویی کامل تصاویر سریال هر فعل توسط درمانگر و تکمیل جمله توسط کودک و همچنین پرسیدن سوالاتی با هدف هدایت کودک به سمت کاربرد فعل مورد نظر انجام شد.
یافته ها: میزان درک و کاربرد افعال مجهول، (با توجه به p=0.008 درک، p=0.008 کاربرد) در دو گروه سالم و کم شنوا از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: یافته ها گویای تاخیر قابل توجه کودکان کم شنوا در میزان درک و کاربرد افعال مجهول می باشد که علت این امر می تواند تاخیر در زمان تشخیص کم شنوایی، تاخبر در دریافت آموزش های توانبخشی، از دست دادن دوره زبان آموزی و پپعدم کفایت کامل دستگاه کاشت باشد.