مقاله بررسی مقایسه ای مسواک Ionic Hygen با و بدون باتری در کاهش میزان پلاک از سطح دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۳۴۴ تا ۳۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای مسواک Ionic Hygen با و بدون باتری در کاهش میزان پلاک از سطح دندان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسواک یونیک
مقاله مسواک Hyg
مقاله پلاک میکروبی
مقاله کارایی کلینیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یقینی جابر
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: مقاره عابد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: علایی صمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روش اصلی جلوگیری از ایجاد پوسیدگی و بیماری های پریودنتال،کنترل پلاک به صورت مکانیکی است. در بین روش های مکانیکی، استفاده روزانه از مسواک بهترین روش دستیابی به سلامت دهان و دندان است. هدف از این مطالعه مقایسه کارایی کلینیکی و میکروبیولوژی مسواک های Hygen در برداشت پلاک می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۴۰ نفر از دانشجویان انتخاب شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در زمان بررسی، میزان پلاک قبل از مسواک زدن ثبت گردید و سپس به یک گروه مسواک با باتری و به گروه دیگر مسواک بدون باتری داده شد و داوطلبین یک هفته مسواک زدند و مجددا شاخص پلاک اندازه گیری شد. سپس در گروه ها به صورت متقاطع، مسواک اول گرفته و مسواک دوم داده شد و این فرآیند تکرار شد. در این راستا شاخص میکروبی (Colony Forming units) نیز قبل و بعد از مسواک زدن برای هر دو گروه تعیین گردید. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های T-test تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج: در این مطالعه مسواک با باتری به میزان %۲۲٫۹۸ و مسواک بدون باتری به میزان %۱۹٫۲۶ پلاک را کاهش داد. کاهش شمارش میکروبی در مسواک باتری دار %۲۴٫۶ و در مسواک بدون باتری %۵٫۹ بود. در نتیجه مسواک باتری دار به صورت معنی داری نسبت به مسواک معمولی باعث کاهش پلاک می گردد.
نتیجه گیری: هر دو نوع مسواک میزان پلاک و شمارش میکروبی را کاهش داده اند ولی مسواک های باتری دار موثرتر می باشد.