مقاله بررسی مقایسه ای صفات شخصیتی در افراد وسواسی اجباری و بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای صفات شخصیتی در افراد وسواسی اجباری و بهنجار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواسی اجباری
مقاله صفات شخصیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی صفا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی پوررودسری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بافنده قراملکی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه صفات شخصیتی در افراد وسواسی اجباری و بهنجار صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مبتلایان به اختلال وسواسی اجباری (اعم از مونث و مذکر) مراجعه کننده به مراکز درمانی موجود در شهر تبریز تشکیل می دادند. در این راستا که در قالب طرح علی مقایسه ای انجام شد، تعداد ۳۰ نفر (۱۸زن و ۱۲مرد) از بیماران وسواسی به صورت در دسترس از مراکز و کلینیک های روانپزشکی شهر تبریز انتخاب و با ۳۰ نفر (۱۸زن و ۱۲مرد) از افراد سالم که از طریق اطلاعات دموگرافیک همتاسازی شده بودند، با استفاده از سیاهه وسواس فکری عملی مادزلی (MOCI) و پرسش نامه ۵ عامل شخصیتی نئو مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها بر پایه نرم افزار (۱۷) SPSS انجام شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد تفاوت معنی داری بین دو گروه در نمره کل صفت نوروتیسیسم و چهار خرده مقیاس این صفت یعنی اضطراب، افسردگی، کمرویی و آسیب پذیری وجود دارد و افراد مبتلا به OCD در این صفت و از شش خرده مقیاس در چهار خرده مقیاس آن نمرات بالاتری کسب کردند. اما در دو خرده مقیاس نوروتیسیسم و صفات برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، با وجدان بودن و خرده مقیاس های آنها بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بنظر می رسد افراد مبتلا به OCD در قیاس با افراد بهنجار حداقل در صفت شخصیتی نوروتیسیسم عمده ترین تفاوت و بالاترین نمرات را دارا می باشند.