مقاله بررسی مقایسه ای سلامت روانی و هوش هیجانی دختران فراری و عادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۹۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای سلامت روانی و هوش هیجانی دختران فراری و عادی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روانی
مقاله هوش هیجانی
مقاله دختران فراری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تمنایی فر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری نیک اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه سلامت روانی و هوش هیجانی دختران فراری و عادی انجام گرفته بود. نمونه این پژوهش شامل ۳۰ دختر فراری زیر نظر سازمان بهزیستی شهر اصفهان و ۳۰ دختر عادی (همتا) بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه مشخصات عمومی، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن (EQ) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سلامت روانی دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود داشته،به عبارت دیگر دختران عادی از سلامت روانی بهتری برخوردار بودند. همچنین نتایج بیانگر این بود که از میان مولفه های سلامت روانی، دختران فراری و عادی در مولفه افسردگی با یکدیگر تفاوت معنی داری داشته و بین هوش هیجانی دختران فراری و عادی تفاوت معناداری وجود داشت، به طوریکه دختران عادی دارای هوش هیجانی بالاتری بودند. البته از میان مولفه های هوش هیجانی، در مولفه حل مساله، استقلال، خود شکوفایی، واقع گرایی، روابط بین فردی، خوش بینی، مسوولیت پذیری، همدلی، خود ابرازی و شادمانی بین این دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده گردید.