مقاله بررسی مقایسه ای سبک های دفاعی و صفات شخصیتی در افراد غیرافسرده و افسرده مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۱۸۲ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای سبک های دفاعی و صفات شخصیتی در افراد غیرافسرده و افسرده مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک های دفاعی
مقاله صفات شخصیت
مقاله افسردگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کچویی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا ویس
جناب آقای / سرکار خانم: سویزی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نقش عوامل خطر روان شناختی در افسردگی مدت هاست که مورد توجه پژوهشگران است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی سبک های دفاعی و صفات شخصیتی در میان افراد مبتلا به افسردگی و افراد غیرافسرده بود.
روش بررسی: روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری آن کلیه افراد افسرده مراجعه کننده به مراکزروان درمانی شهر تهران بود. از میان آنها یک گروه ۱۰۰ نفری از بیماران مراجعه کننده به مراکزروان درمانی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به شیوه نمونه گیری در دسترس و یک گروه ۱۰۰ نفری از افراد غیر افسرده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت و پرسشنامه سبک های دفاعی بود. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و t مستقل تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در عامل نورزگرایی (p<0.01)، برونگرایی (p<0.01) ،گشودگی به تجربه (p<0.01) و موافق بودن (p<0.01) و همچنین سبک های دفاعی ناپخته (p<0.01) و نورتیک (p<0.05)بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد.
نتیجه گیری: آگاهی از میزان تاثیر سبک های دفاعی و صفات شخصیتی بر پیدایش اختلال افسردگی می تواند در کاهش نشانه های اختلال افسردگی و شاید پیشگیری از بروز این اختلال موثر باشد.