مقاله بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی گیاه دارویی دم اسب (.Equisetum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی گیاه دارویی دم اسب (.Equisetum L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Equisetum L
مقاله آناتومی
مقاله تاکسونومی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مازوجی علی
جناب آقای / سرکار خانم: سلیم پور فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: زین العابدینی شقایق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاه دارویی دم اسب (جنس Equisetum L.) تنها جنس زنده تیره Equisetaceae مشتمل بر ۸ گونه در کشور ایران می باشد. بین گونه های E.arvense L.، E.pratense Ehrh، همچنین دو گونه E.fluviatile و E.palustre شباهت های ریخت شناسی بالایی از نظر ویژگی های ساقه و سنبله هاگزا دیده می شود که شناسایی آن ها را با مشکل مواجه می سازد. در تحقیق حاضر، ویژگی های تشریحی ساقه شامل شکل و قطر مقطع عرضی ساقه و انشعابات آن، تعداد دستجات آوندی و تعداد برجستگی های ساقه در گونه های مذکور مقایسه شدند.
نتایج نشان داد که، مقطع عرضی انشعاب در E. arvense L. چهار وجهی و در E. pratense Ehrh. سه وجهی می باشد. بیش ترین تعداد دستجات آوندی مربوط به گونه E. hyemale L. و کم ترین آن در E. arvense L مشاهده شد. همچنین تعداد بازوها در مقطع عرضی انشعاب E. palustre L. بیش تر از E. fluviatile L. است.