مقاله بررسی مقایسه ای رابطه بین ارزش خالص داراییها (NAV) با قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای رابطه بین ارزش خالص داراییها (NAV) با قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش خالص داراییها
مقاله سرمایه گذاری
مقاله اوراق بهادار
مقاله بحران بورس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیندارفرکوشی پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق سعی شده ضمن آشنایی با شرکتهای سرمایه گذاری به موضوعی مرتبط با شرکتهای سرمایه گذاری اشاره شود. از آنجا که قیمت سهام مهم ترین عامل موثر وبا اهمیت در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند در تصمیمات سرمایه گذاری نقش با اهمیتی ایفا کند لذا در این تحقیق سعی شده ارتباط بین ارزش خالص داراییهای شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس با قیمت آنها مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق پژوهشگر روش مطالعه کتابخانه ای جهت بررسی ادبیات تحقیق و تدوین مباحث تئوریک پایان نامه شامل مطالعه کتب تخصصی، مقالات، مجلات و نشریات حرفه های تخصصی، روش میدانی جهت مطالعه اسناد و مدارک و مستندات بورس و ارتباط با جامعه آماری جهت ارزیابی فرضیه استفاده کرده است. محقق با استفاده از جمع آوری اطلاعات از صورتهای مالی شرکتهای سرمایه گذاری در طول دوره سه ساله و آزمون فرضیات از طریق روشهای آماری به این نتیجه رسید، بین میانگین ارزش خالص داراییها با میانگین قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق رابطه قوی و مستحکمی وجود دارد که این رابطه در در بحرانهای مالی وجود ندارد.