مقاله بررسی مقایسه ای دیدگاه مشمولین آموزش مداوم نسبت به شیوه ارائه برنامه ها به صورت حضوری و الکترونیکی در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای دیدگاه مشمولین آموزش مداوم نسبت به شیوه ارائه برنامه ها به صورت حضوری و الکترونیکی در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مداوم پزشکی
مقاله برنامه های حضوری
مقاله برنامه های الکترونیکی
مقاله پزشکان عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپرور امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: بهاءلو مریم
جناب آقای / سرکار خانم: داوری محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: اولیا حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: در کشور ما آموزش مداوم پزشکی در قالب الکترونیک موضوع نسبتا جدیدی است. با توجه به محدودیت زمانی و مکانی برنامه های آموزش مداوم پزشکی حضوری و در مقابل در دسترس بودن برنامه های آنلاین در هر مکان و زمان، ارائه برنامه ها به صورت الکترونیکی کمک زیادی به استفاده تعداد بیشتری از مشمولان می کند. دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی یزد از پزشکان شرکت کننده در برنامه ها در مورد شیوه ارائه برنامه ها به صورت حضوری و الکترونیکی نظرسنجی نموده است تا بتواند برنامه هایی متناسب با شیوه مورد نظر آنان ارائه نماید.
روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد. روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن نیز تایید و توسط ۹۸ پزشک عمومی تکمیل گردید. نمونه ها به روش نمونه گیری آسان از میان کلیه پزشکان عمومی شرکت کننده در برنامه های بازآموزی در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ انتخاب شدند.
یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان ۴۱٫۹ سال بود و ۶۲% از آن ها مرد بودند. پزشکان مطلوب ترین روش آموزشی در برنامه های آموزش مداوم پزشکی را، روش های الکترونیکی ۵۷٫۱% (۵۶ نفر) انتخاب نمودند. مناسب ترین برنامه های حضوری را سخنرانی (۵۸٫۱%) و کارگاه های عملی (۳۸٫۷%) و بهترین قالب برنامه های الکترونیکی را خودآموزی با دیسک فشرده (CD) و برنامه های اینترنتی دانستند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، گرایش به برنامه های آموزش مداوم پزشکی الکترونیکی در بین پزشکان افزایش یافته است. همچنین اجرای این نوع برنامه ها می تواند به صرفه جویی در زمان و دسترسی مکانی آسان تر به برنامه ها، به پزشکان کمک کند.