مقاله بررسی مقایسه ای دوزهای مختلف زعفران در بیماران مبتلا به افسردگی خفیف و متوسط یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۴۸ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای دوزهای مختلف زعفران در بیماران مبتلا به افسردگی خفیف و متوسط یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله زعفران
مقاله فلوکستین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: امینی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: وزیرزاده بیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افسردگی یک اختلال جدی، شایع و با احتمال عود است. شیوع این بیماری ۱۲ درصد جمعیت کلی و میزان بروز آن در طی یک سال ۱۱٫۳ درصد است. زعفران یک ادویه سنتی در ایران است. در بسیاری از مطالعات اخیر اثرات متعدد بالینی آن گزارش شده است یکی از این اثرات درمان افسردگی است.
مواد و روش ها: پژوهش کارآزمایی بالینی دو سو کور کنترل شده، بر روی شصت بیمار مبتلا به افسردگی خفیف و متوسط مراجعه کننده به کلینیک خصوصی روان پزشکی شهرستان ساری، به مدت شش هفته انجام شد. اثرات بالینی ضد افسردگی ۴۰ و ۸۰ میلی گرم عصاره هیدرو الکلی زعفران با یکدیگر مقایسه شد. به بیماران هر دو گروه همراه با زعفران، روزانه ۳۰ میلی گرم فلوکستین نیز تجویز شد. ابزار پژوهش مصاحبه ای ساختار یافته بود که توسط روان پزشک بر اساس معیارهای راهنمای تشخیصی و آماری انجام شد و از آزمون هامیلتون برای تشخیص افسردگی استفاده شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه فلوکستین به همراه ۴۰ میلی گرم زعفران و گروه دیگر فلوکستین با همان به همراه ۸۰ میلی گرم زعفران دریافت کردند.
یافته ها: اثرات ضد افسردگی زعفران در هر دو گروه مشاهده شد اما در گروهی که روزانه ۸۰ میلی گرم زعفران دریافت می کردند اثرات بالینی ضد افسردگی بارزتر بود (p<0.05). عوارض جانبی در دو گروه تفاوت معنی داری نداشته است.
استنتاج: نتایج این مطالعه نشان دهنده بیش تر بودن اثرات روزانه ۸۰ میلی گرم زعفران بدون افزایش عوارض جانبی در بیماران با افسردگی خفیف و متوسط سرپایی است بنابراین دوز پیشنهادی این مطالعه برای درمان افسردگی با زعفران دوز ۸۰ میلی گرم است. انجام پذیرش به صورت کارآزمایی بالینی در مقیاس بزرگترو بدون تجویز داروی دیگر به جز زعفران می تواند در جهت تایید این نتایج کمک کننده باشد.