مقاله بررسی مقایسه ای دقت فیلم های داخل دهانی با سرعت E، سیستم دیجیتال داخل دهانی PSP وسیستم های دیجیتال پانورامیک PSP و CCD در تعیین میزان تحلیل استخوان آلوئول در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای دقت فیلم های داخل دهانی با سرعت E، سیستم دیجیتال داخل دهانی PSP وسیستم های دیجیتال پانورامیک PSP و CCD در تعیین میزان تحلیل استخوان آلوئول در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التهاب بافت اطراف دندان
مقاله پرتونگاری دندان
مقاله تحلیل استخوان آلوئولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی حقگو ژانت
جناب آقای / سرکار خانم: پورصفر فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قصری سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: خوشحال معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ترک زبان پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: عربی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ربیع نژاد نازلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: تشخیص خصوصیات آسیب های استخوانی پریودنتال، برای تعیین پیش آگهی طرح درمان و نگهداری دندان در درازمدت، اهمیت ویژه ای دارد. این تشخیص از طریق رادیوگرافی ممکن می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه دقت فیلم های داخل دهانی سرعت E، بایت وینگ PSP، پانورامیک PSP و CCD در تعیین میزان تحلیل استخوان آلوئول بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن می باشد.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، جمعا ۲۷۲ سطح اینترپروگزیمال پس از معاینه کلینیکی توسط پریودنتیست و تایید لزوم انجام جراحی فلپ در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن توسط ۴ روش رادیوگرافی بررسی شد. حین انجام جراحی و پیش از تصحیح کانتور استخوان، فاصله نقطه مرجع (
Cemento-Enamel Junction; CEJ) تا ستیغ استخوان آلوئول بوسیله پروب ویلیامز تعیین گردید، این اندازه به عنوان استاندارد طلایی منظور شد. همین فاصله روی تمامی تصاویر توسط دورادیولوژیست تحت شرایط استاندارد و پس از کالیبراسیون اندازه گیری شد.
نتایج: تفاوت آماری معنی داری بین ۴ روش مذکور وجود نداشت. در هیچ یک میانگین فاصله، اختلاف معنی داری با استاندارد طلایی نداشت،کمترین تفاوت میانگین در بایت وینگ PSP و بیشترین تفاوت در پانورامیک PSP بود. کمترین سطوح غیر قابل اندازه گیری در بایت وینگ سرعت E و بیشترین در پانورامیک PSP بود.
نتیجه نهایی: روش های تصویر برداری بایت وینگ معمولی و دیجیتال از نظر دامنه تغییرات، تفاوت میانگین اندازه های بدست آمده با استاندارد طلایی و همچنین تعداد سطوح نمایش داده شده نسبت به تصاویر پانورامیک دیجیتال دارای برتری نسبی می باشند.