مقاله بررسی مقایسه ای دقت اندازه گیری های خطی در تصاویر Cone Beam computed tomography و لترال سفالومتری دیجیتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۵۶۷ تا ۵۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای دقت اندازه گیری های خطی در تصاویر Cone Beam computed tomography و لترال سفالومتری دیجیتال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصویربرداری سه بعدی
مقاله سفالومتری
مقاله Cone Beam computed tomography

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده مژده
جناب آقای / سرکار خانم: فقیهیان الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تصاویر دو بعدی سفالومتری در ارزیابی اندازه ها در سه بعد فضا محدودیت هایی دارند. در سال های اخیر به دست آوردن اطلاعات برای بیماران به صورت سه بعدی ممکن شده است. هدف از این پژوهش، مقایسه بین اندازه گیری های خطی در جمجمه و CBCT (Cone beam computed tomography) و لترال سفالومتری دیجیتال با دو دستگاه تازه کاربرد Galileos و Planmeca بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – مقطعی بدون جهت، بر روی ۷ جمجمه خشک انسان، ۷ لندمارک آناتومیکی مشخص گردید. اندازه گیری خطی مستقیم به وسیله کولیس دیجیتال انجام شد و رادیوگرافی لترال سفالومتری دیجیتال و تصاویر CBCT تهیه تهیه شد. داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ شد و محاسبه ضریب پایایی درون گروهی و همچنین مقایسه میانگین قدر مطلق تفاضل ها انجام شد.
یافته ها: میانگین قدر مطلق تفاضل ها بین اندازه گیری CBCT و جمجمه خشک برای ۴۲ درصد از متغیرها کمتر از ۱ میلی متر و برای ۴۲ درصد دیگر کمتر از ۲ میلی متر و برای ۱۶ درصد از متغیرها ۳ میلی متر اختلاف داشتند. همین میانگین بین اندازه گیری لترال سفالومتری و جمجمه خشک در ۴۲ درصد از متغیرها کمتر از ۵ میلی متر و در ۴۲ درصد مابقی بین ۱۶ – ۱۰ میلی متر اختلاف داشتند. میانگین ضریب پایایی درون گروهی در تکنیک CBCT از ارزش بالاتری برخوردار بود.
نتیجه گیری: در این مطالعه دقت اندازه گیری در تکنیک CBCT بسیار بیشتر از تکنیک لترال سفالومتری دیجیتال به دست آمد. بزرگ نمایی و کوچک نمایی جهت داری در تکنیک CBCT مشاهده نگردید.