مقاله بررسی مقایسه ای تیتر حاصل از واکسن های Avinew و La Sota در جوجه های گوشتی به روش ELISA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۷۹۴ تا ۱۸۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تیتر حاصل از واکسن های Avinew و La Sota در جوجه های گوشتی به روش ELISA
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری نیوکاسل
مقاله واکسیناسیون
مقاله الایزا
مقاله جوجه های گوشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: بیژن زاد پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: کابلی کامروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری نیوکاسل از بیماری های بسیار مهم ویروسی بوده که در سال های اخیر وقوع و شدت آن در ایران افزایش یافته است. بنابراین، کنترل آن توسط برنامه های موثر واکسیناسیون بسیار مهم است. هدف از این مطالعه، مقایسه عملکرد دو نوع واکسن La Sota و Avinew روی جوجه های گوشتی می باشد. در این مطالعه ۲۷۰ قطعه جوجه یکروزه سویه Ross در سه گروه همراه با سه تکرار و هر تکرار مشتمل بر ۳۰ قطعه جوجه انجام گرفت. در گروه ۱، از واکسن Avinew و در گروه ۲، از واکسن La Sota استفاده گردید. در گروه ۳، به عنوان گروه شاهد هیچ نوع واکسن نیوکاسلی تجویز نگردید. شرایط پرورشی در هر سه گروه یکسان بوده و در روزهای ۱، ۱۴، ۲۴، ۳۴ و ۴۴ روزگی جهت تعیین تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن های نیوکاسل خون گیری به عمل آمد و برای این منظور از تست سرولوژیکی الایزا استفاده گردید. در گروه های واکسینه شده (گروه های ۱ و ۲) نسبت به گروه شاهد بعد از ۲۴ روزگی تیتر آنتی بادی به طور معنی داری افزایش یافت (p<0.05). در گروه شاهد بعد از ۲۴ روزگی تیتر آنتی بادی که متعلق به ایمنی مادری بود به طور چشمگیری کاهش یافت به طوری که جوجه های گروه شاهد از سن ۲۴ روزگی به بعد مقابل بیماری نیوکاسل تیتر حفاظتی نداشته و نسبت به این بیماری حساس بودند. تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن های Avinew و La Sota از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نشان دادند (p<0.05) ولی با توجه به این که بعد از واکسیناسیون عوارض مربوط به واکسن La Sota بیشتر از واکسن Avinew است، لذا واکسن Avinew به لحاظ نداشتن عوارض بهتر از واکسن La Sota است و از این جهت ارجحیت دارد.